Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Hög tillväxt för Scanias tjänsteintäkter

Scanias tjänsteintäkter ökade med 11 procent till 4,8 miljarder kronor under årets tredje kvartal.

Europa och Asien visade den högsta ökningstakten. Den kraftiga ökningen av uppkopplade fordon banar väg för nya tjänstekoncept som kan minska kundernas kostnader.

Kunderna efterfrågar alltmer av Scanias tjänster och intäkterna ökade med 11 procent under tredje kvartalet 2014 till den högsta noteringen i bolagets historia − 4 832 miljoner kronor. 

 

− Volymerna har ökat och vi har också lite draghjälp från den svagare kronan, vilket gjorde att valutaeffekter bidrog positivt. Räknat i lokal valuta steg intäkterna med 6 procent, säger Scanias VD Martin Lundstedt.

 

I Europa steg serviceintäkterna med 11 procent till 3 241 miljoner kronor jämfört med tredje kvartalet 2013. I Latinamerika steg intäkterna med 8 procent till 724 miljoner och Asien var 17 procent högre än föregående år, 383 miljoner. I Afrika och Oceanien steg serviceintäkterna med 6 procent till 301 miljoner, medan de ökade med 10 procent i Eurasien till 183 miljoner kronor jämfört med tredje kvartalet 2013.

 

− Vi fortsätter att investera i ökad kapacitet i servicenätet, främst på tillväxtmarknader, för att stödja våra kunder när de expanderar sin verksamhet. Ett exempel är den ryska marknaden där nätet vuxit till att omfatta cirka 60 punkter. Vår ambition är att tjänsterna ska växa snabbare än fordonsförsäljningen över en konjunkturcykel, kommenterar Martin Lundstedt.

 

Genom att kombinera fordon och tjänster så ökar förmågan att differentiera erbjudandet från konkurrenterna. Ett exempel är Ecolution by Scania som lanserades i början av decenniet, där volymen har växt till närmare 4 000 sålda kontrakt med en genomsnittlig bränslebesparing för kunderna på 10 procent.

 

Uppkopplade fordon öppnar vidareutveckling av tjänstekoncepten som kan hjälpa kunderna att spara kostnader och öka intjäningen. Scania är idag ledande inom detta område och vid slutet av året kommer cirka 100 000 Scaniafordon att vara uppkopplade.