Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania inleder växellådssamarbete med MAN

Scania inleder ett omfattande samarbete med MAN avseende växellådor för tunga kommersiella fordon.

MAN inför successivt Scanias nuvarande växellådsprogram från och med 2016 och bolagen kommer att samarbeta kring framtida generationer. Samarbetet ger möjligheter att snabbare leverera bättre produkter till kunderna samt mer effektivt nyttjande av produktionsenheter och forsknings- och utvecklingsresurser.

Samarbetet avser Scanias nuvarande växellådsprogram och utvecklingen av framtida generationer. Scanias växellådor kommer successivt att införas i MAN:s produkter från och med 2016. MAN kommer att integrera växellådorna i sin drivlina och i sin elektronikplattform.

Milstolpe i samarbetet

– Detta är en milstolpe i samarbetet med MAN. Genom att använda gemensamma komponenter som inte är så kritiska för vårt varumärkes identitet kommer vi att stärka vårt kunderbjudande och samtidigt uppnå betydande skalfördelar på längre sikt, säger Scanias VD Martin Lundstedt.

 

Även om vissa komponenter i drivlinan blir gemensamma, så är det den strategiska programvaran, som styr växellådan och dess samverkan med övriga komponenter som är mest avgörande för fordonsegenskaperna. Därför utvecklar varje varumärke bland annat sin egen strategiska programvara.

 

– För våra kunder är fordonets tillgänglighet och bränsleekonomi det centrala. Vi kommer fortsatt att utveckla varumärkesunika lösningar som bidrar till att förbättra dessa egenskaper, betonar Martin Lundstedt.

Betydande synergieffekter

Samarbetet innebär betydande synergieffekter genom bland annat högre produktions- och inköpsvolymer och större utvecklingsresurser.

 

– Scania kommer att kunna leverera nya och förbättrade produkter snabbare till våra kunder, avslutar Martin Lundstedt.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Ljungberg, Senior Vice President, Corporate Relations, tel. 0739 88 35 57.

 

Hans-Åke Danielsson, presschef, tel. 0703 46 88 11.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 41 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2013 uppgick faktureringen till 86,8 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,2 miljarder kronor.