Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania levererar kollektivtrafiksystem till Ghana

Scania har tecknat ett avtal med Ghanas transportministerium om leverans av bussar och utrustning för det kollektivtrafiksystem (BRT)

som är under uppbyggnad i huvudstaden Accra. Scania ska leverera 300 bussar och tillhörande utrustning och tjänster såsom biljettautomater, verkstadstjänster, verksamhetsstöd och infrastruktur.

I Accra, huvudstad och största stad i Ghana, råder en besvärlig trafiksituation som ska förbättras genom högre kapacitet inom kollektivtrafiken. Införandet av ett BRT-system är en lösning som förbättrar situationen till en rimlig kostnad jämfört med andra alternativ. Användningen av BRT-lösningar sprider sig snabbt över hela den afrikanska kontinenten, där många städer står inför samma utmaningar som Accra.

 

− Leveransen till Accra är ett stort steg i att öka Scanias närvaro i Västafrika och kommer dessutom att vara ett viktigt referensprojekt för andra städer i regionen, säger Fredrik Morsing, regionchef för Scania i Västafrika .

 

− Regeringen är fast besluten att lösa problemet med flaskhalsar i trafiken i våra städer. BRT-system är en viktig del i vår politik för detta, säger Ghanas transportminister Dzifa A. Attivor.

 

Avtalet mellan Scania och transportministeriet undertecknades under närvaro av bland andra kronprinsessan Victoria och handelsminister Ewa Björling.

 

I BRT-system (Bus Rapid Transit) ingår vanligtvis bussar med hög passagerarkapacitet och hög turtäthet, reserverade körfält eller gator där bussar ges prioritet i korsningar. Det är lösningar som till lägre kostnad möjliggör lika snabb framkomlighet som tunnelbanesystem.

 

Scania har lång erfarenhet av att leverera BRT-helhetslösningar, med mer än 3 500 bussar i drift på fem kontinenter.

 

För ytterligare information, kontakta Fredrik Morsing, regionchef för Scania i Västafrika, tel +233 249 610 846 eller e-post fredrik.morsing@scania.com