Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Rekommendation av den oberoende kommittén i Scanias styrelse

Baserat på de långsiktiga framtidsutsikterna för Scania,

dess tillväxtmöjligheter, framstående teknologi samt synergipotentialen, bedömer Kommittén att Erbjudandet inte återspeglar Scanias långsiktiga fundamentala värde och en skälig andel av de förväntade synergierna och rekommenderar därför Scanias aktieägare att inte lämna in sina aktier.

Som en följd av det erbjudande från Volkswagen som tillkännagavs den 21 februari 2014, samt det prospekt som publicerades den 14 mars 2014, tillkännagav den oberoende Kommittén i Scanias styrelse idag sin rekommendation till aktieägarna. Här följer en sammanfattning av rekommendationen, som följer i sin helhet.

 

• Efter att ha gått igenom Scanias tillväxtstrategi i den nuvarande ägarstrukturen, den strategi som presenterades på kapitalmarknadsdagen i september 2013, och jämfört den med prognoser för lastbilsvolymer från väl ansedda utomstående bedömare, bedömer Kommittén att de antaganden som ligger till grund för bolagets långsiktiga affärsplan utgör den bästa tänkbara bedömningen av Scanias fundamentala värde.

 

• Baserat på de långsiktiga framtidsutsikterna för Scania, dess tillväxtmöjligheter, framstående teknologi samt synergipotentialen, bedömer Kommittén att Erbjudandet inte motsvarar Scanias långsiktiga fundamentala värde och en skälig andel av de förväntade synergierna och rekommenderar Scanias aktieägare att inte lämna in sina aktier.

 

• Kommittéledamoten Peter Abele har i ett separat uttalande betonat de olika perspektiv som långsiktiga och kortsiktiga investerare har.

 

• Kommittén har under arbetets gång tagit hänsyn till de underliggande värderingar och utlåtanden som gjorts av Deutsche Bank AG (London) och Morgan Stanley & Co. International plc.

 

"Scania är världsledande inom sin bransch och kommittén har stark tilltro till bolagets affärsplan. Vår uppfattning är att det nuvarande erbjudandet inte motsvarar företagets långsiktiga värde och en skälig andel av synergierna", säger Åsa Thunman, ordförande i den oberoende kommittén.

 

Kommittén består av Åsa Thunman (Kommitténs ordförande), Peter Wallenberg Jr, Peter Abele, Johan Järvklo och Håkan Thurfjell.

 

Kommitténs rekommendation i dess helhet, liksom de underliggande värderingar och utlåtanden som gjorts av Deutsche Bank AG (London) och Morgan Stanley & Co. International plc., finns tillgängliga på www.scania.com/se/ir