Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Oberoende kommitté i Scania utvärderar erbjudandet från Volkswagen

Volkswagen Aktiengesellschaft
offentliggjorde den 21 februari 2014 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Scania AB om att överlåta samtliga sina aktier i Scania till Volkswagen mot ett kontant vederlag om 200 kronor per aktie.

Vid ett extra styrelsemöte – i vilket Martin Winterkorn, Hans Dieter Pötsch, Francisco J. Garcia Sanz, Leif Östling och Ferdinand K. Piëch inte deltog – har styrelsen i Scania beslutat att inrätta en oberoende kommitté bestående av styrelseledamöterna Åsa Thunman (kommitténs ordförande), Peter Wallenberg Jr, Peter Abele, Johan Järvklo och Håkan Thurfjell för att utvärdera Volkswagens erbjudande samt i övrigt fatta de beslut som krävs i anledning av detta.

 

Den oberoende kommittén kommer att återkomma med sin uppfattning om erbjudandet och skälen för denna uppfattning samt värderingsutlåtanden – s k fairness opinions – från oberoende experter senast två veckor före acceptfristens utgång.

 

Den oberoende kommittén har utsett egna rådgivare inom juridik, finansiella frågor och kommunikation.

 

För ytterligare information, vänligen ring kommitténs presstelefon 072 929 94 50.

 

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2014 kl.15:45.