Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Tolvskillingshjälpen – för utsatta barn och ungdomar

 

Sedan mer än 50 år ger Scaniamedarbetarna varje månad genom löneavdrag ett frivilligt bidrag till Tolvskillingshjälpen. Hjälporganisationen stödjer utsatta barn och ungdomar i hela världen.

Sedan Tolvskillingshjälpen bildades 1960, har den årligen skickat medarbetarnas bidrag vidare till utvalda projekt. Under de gångna tre åren har pengarna satsats på projekt i mer än 20 länder. Det handlar om stöd till daghem, skolor och barnhem i Argentina, Mexiko, Moldavien, Ryssland, Sri Lanka och Tanzania. Senast beslutade styrelsen för Tolvskillingshjälpen om en miljon kronor i stöd för gatubarn i Filippinerna, daghem i Kazakstan och Palestina, inköp av datorer till en skola i Tanzania och till flera projekt för barn i Argentina.

När Tolvskillingshjälpen startade var det månatliga löneavdraget 25 öre. Detta har sedan ökat till den måttliga summan 20 kronor.

– Det är ungefär vad en kvällstidning med helgbilaga kostar, säger ordförande Bengt Perman. Men när vi lägger ihop bidragen från omkring 7 000 medarbetare växer det till en ansenlig summa.

Tolvskillingshjälpen tar ställning till ansökningar från många håll men prioriterar vanligtvis projekt med en långsiktig inriktning.

– Naturligtvis behövs katastrofhjälp men hellre än att bara fokusera på akuta behov kan vi hjälpa barn och ungdomar som möter katastrofer varje dag i livet, säger kassören Stefan Carlquist.

 

 

 

 

Möt Tolvskillingshjälpen på YETD-finalen och Öppet hus i Södertälje på lördag, den 8 september.