Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Förarna spelar en viktig roll i Europas transportsystem

Scanias förartävling Young European Truck Driver genomförs i samarbete med bland andra EU-kommissionen.

Siim Kallas, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, ser tävlingen och dess fokus på förarens roll som ett verktyg för att förbättra det Europeiska systemet för vägtransporter.

Varför samarbetar EU-kommissionen med Scania när det gäller förartävlingarna?

Vi delar Scanias synsätt att förarna spelar en viktig roll i transportsystemet och vi vill uppmuntra fler ungdomar att söka sig till yrket, med rätt attityd när det gäller trafiksäkerhet och miljö.

Vad har tävlingarna givit för resultat hittills? Och hur kan dessa resultat bli till nytta för Kommissionen?

Det är väldigt uppmuntrande att den nya generationen förare är så entusiastiska när det gäller trafiksäkerhet och miljö. Tävlingarna har bidragit till att förändra attityden hos många förare och förändra uppfattningen om vad föraryrket handlar om.

 

Kommissionen kommer att använda erfarenheterna från tävlingarna i vår strävan att förbättra det Europeiska systemet för vägtransporter, för att minska trafikolyckorna och för att minska transporternas miljöpåverkan.

Hur ser ni på den framtida utvecklingen av förartävlingarna?

Kommissionen har givit sitt stöd till tävlingarna ända sedan de startade och vi är mycket nöjda med den entusiasm dessa har skapat bland förarna och med det ökade intresset för trafiksäkerhet och miljötänkande. Därför hoppas vi förstås att Scania kommer att fortsätta organisera förartävlingar.

Se YETD-finalen på webben

Följ den spännande tävlingen lördag 8 september live på scania.com/YETD från klockan 11.00

Besök YETD-final och Scania Öppet hus i Södertälje

Läs mer om Öppet hus och finaldagens program