Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

50 Scanialastbilar till biobränslesatsning i Liberia

Scania har fått en order på 50 lastbilar, samt en option på ytterligare 100 bilar, från Buchanan Renewables Fuels i Liberia, Afrika.

Scania kommer även att svara för uppbyggnaden av en serviceverkstad samt utbildning av mekaniker och förare.

Lastbilarna ska användas för transport av biobränsle som tillverkas av uttjänta gummiträd. Biobränslet exporteras men kommer även att användas för inhemsk kraftproduktion. I leveransen ingår även reservdelar och etablering av en serviceverkstad.

Buchanan Renewables Fuels har svenska Vattenfall och Swedfund som delägare. Huvudägare är McCall MacBain Foundation, som stöder och uppbyggnadsarbetet på flera områden, bland annat miljö, hälso- och sjukvård och utbildning.

Latexindustrin var tidigare en av Liberias största industrier, med en för landet stor andel arbetstillfällen och exportintäkter. Gummiplantagerna befinner sig idag till övervägande del i träda och är i stort behov av återuppbyggnad på grund av  eftersatt underhåll och omplantering under konfliktåren. Uttjänta gummiträd har tidigare bränts som avfall och varit till en kostnad för plantageägarna. Buchanan Renewables Fuels bidrar aktivt till latexindustrins återuppbyggnad genom att betala plantageägarna för att istället omvandla trädresterna till energiflis.

Buchanan Renewable Fuels räknar med att på längre sikt producera 2 miljoner ton biomassa per år.