Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania 100 år i Ryssland - Inviger leveranscenter i St Petersburg

När Scania 1910 startade exporten av lastbilar gick det första fordonet till St Petersburg i Ryssland.

Detta 100-årsjubileum markeras när Scania den 17 november invigde en industriell anläggning i St Petersburg för montering och påbyggnad av lastbilar till den ryska marknaden.

Från anläggningen kommer Scania att leverera fabriksfärdiga lastbilar som är anpassade till de krav och driftsförhållanden som gäller i Ryssland. Etableringen är ett led i Scanias strategi för att stärka positionen på den viktiga ryska marknaden.

– Med den här anläggningen flyttar vi fabriksporten närmare kunden, vilket ger kortare leveranstider och en kraftig förbättring av Scanias kundstöd, säger Johan Balck, chef för leveranscentret i St Petersburg.  

Anläggningen, med initialt ett 70-tal anställda, har en teknisk monteringskapacitet på cirka 5 000 lastbilchassier och 1 500 påbyggnader per år. Scania kommer att samarbeta med lokalt utvalda leverantörer av påbyggnader och utrustning, vilket innebär kortade led- och leveranstider.

Anläggningen i Ryssland är Scanias sjätte leveranscenter. De övriga finns i Sydafrika, Dubai, Malaysia, Thailand och Sydkorea.

Sedan den första affären i Ryssland för 100 år sedan har Scania levererat cirka 22 000 lastbilar och bussar, varav huvuddelen under den senaste tioårsperioden.