Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Kollektivresandet i fokus för Scania på Persontrafikmässan

På Persontrafik 2010 i Älvsjö den 26-29 oktober samlades samtliga kollektivtrafikslag - buss, spårburen trafik, taxi, färdtjänst mm på samma ställe. Mässans tema var att människor ska tycka att det är lätt att åka kollektivt.

Persontrafikmässan är en fackmässa som genomförs varannat år - i Göteborg respektive Stockholm/Älvsjö. Med 185 utställare, 1 300 seminariedeltagare och 6 600 besökare lyckades Persontrafik 2010 attrahera så gott som hela kollektivbranschen.

– Det är ingen överdrift att säga det har varit fullsatt och mycket ståplats på årets Persontrafikmässa, med tre lyckade dagar och massor av branschfolk, säger Leif Nyström på Scania-Bilar Sverige AB, Bussmarknad.

 

I vår välbesökta Scaniamonter hade vi två huvudingredienser: Introduktion av nya Scania Touring 6x2 samt Scanias nya generation gasbussar för stadstrafik – som med dieselliknande prestanda och körbarhet klarar uppåt 50 mil på en tank.

 

Samverkan för kollektivt flöde

 

– Det finns en övergripande målsättning att kollektivtrafiken i Sverige ska fördubblas till 2020. Mässans huvudbudskap handlade inte främst om att konkurrera mellan de olika färdsätten, utan att försöka se hur vi i branschen kan samverka för att få ett kollektivt flöde med passagerare - och att de olika färdsätten backar upp varandra på ett smart sätt.

 

Där utgör bussen definitivt en av de mest centrala pusselbitarna för en miljömässig och väl fungerande kollektivtrafik, säger Leif Nyström.

 

Fotnot: Bakom Persontrafik 2010 står Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Branschföreningen Tågoperatörerna.

 

Nästa Persontrafik äger rum 9–11 oktober 2012 på Svenska Mässan i Göteborg.