Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Brasilien satsar på Scanias etanolbussar

 

I mångmiljonstaden São Paulo tas ännu ett steg på vägen mot en hållbar utveckling. Stadens borgmästare Gilberto Kassab meddelade den 25 november, att Scanias etanolbussar ska sättas in i kollektivtrafiken. I maj 2011 driftssätts de första 50 bussarna.

– Eftersom tillgången på biogas är begränsad kommer etanol att vara det dominerande biobränslet. Det innebär att det finns en mycket stor potential för Scania, som är enda tillverkare av tunga bussar med motorer för etanoldrift, säger Wilson Pereira, chef för Scania Brasils bussförsäljning.

 

 

 

Brasilien är världens största producent av etanol och har lång erfarenhet av hållbar produktion och användning av biobränsle. I São Paulo finns totalt cirka 15 000 bussar i kollektivtrafiken. Enligt stadens miljömål ska samtliga bussar köras på förnyelsebart bränsle senast år 2018.

– Användning av etanol som fordonsbränsle är det bästa exemplet på vad som kan göras här och nu i arbetet med en hållbar utveckling. Etanol står för 90 procent av det förnyelsebara bränsle som finns tillgängligt i världen. Med leveransen av etanolbussar till São Paulo bidrar Scania till att stärka Brasiliens ledande ställning när det gäller minskad klimatpåverkan, säger Melker Jernberg, chef för Buses and Coaches på Scania.

Scania får beställningen på etanolbussar efter ett par års praktiska driftsprov i São Paulo med deltagande av etanolleverantörer, busskarossörer och transportbolag. Testerna har utvärderats av biobränsleexpertis vid São Paulos tekniska universitet.

 

SPTrans, som är huvudman för kollektivtrafiken i São Paulo, siktar på att i en nära framtid kunna ha 200 etanolbussar i trafik. Bussarna kommer att tillverkas i Brasilien. Chassit monteras vid Scanias anläggning i São Paulo och karosseras av en lokal tillverkare.