Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania bygger vindtunnel för fordon

Scania ökar kapaciteten inom forskning och utveckling genom att bygga en vindtunnel i Södertälje.

Tunneln ska användas för att testa fordonsegenskaper som till exempel, komfort, trafiksäkerhet och miljöprestanda i olika klimat. Anläggningen, som är den enda i sitt slag i Europa, ska stå färdig 2013.

Det är tidskrävande och tar stora resurser i anspråk för att kunna genomföra prov av lastbilar och bussar i olika klimat, bland annat för planering och transporter. En vindtunnel där det går att simulera verklighetsnära miljö – allt från arktisk torr kyla till fuktig tropisk hetta samt olika vindförhållanden – kommer därför att göra Scanias utvecklingsarbete effektivare, liksom mera flexibelt.

 

– Det finns många fördelar med att i olika skeden av utvecklingsfasen kunna testa fordon och enskilda komponenter oberoende av årstid och transporter till andra klimat. Investeringen i en vindtunnel stärker vår konkurrenskraft, eftersom den möjliggör kortare utvecklingstid och högre produktkvalitet, säger Sven-Åke Edström, chef för Scanias chassiutveckling.

 

Vindtunneln, som får en bredd/höjd/längd av 26, 28 respektive 65 meter, kommer att vara inrymd i en 3 500 kvm stor flervåningsbyggnad som uppförs vid Scania Tekniskt Centrum i Södertälje.