Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania testar bränslereducerande spoiler

Scania har inlett prov i yrkestrafik av en bakre luftriktare, en s k boat-tail, som kan minska bränsleförbrukningen med upp till 2 procent. Det motsvarar en årlig bränslebesparing på 1 200 liter och 3 ton CO2-utsläpp för en lastbil som kör 20 000 mil om året.

Spoilern är monterad på en treaxlig semitrailer av standardutförande för europeisk fjärrtrafik och ökar fordonskombinationens längd med 30 cm, vilket motsvarar den ökning som tillåts för bakgavellyft eller annan lastutrustning enligt EU-direktivet 97/27 EC.

– Proven begränsas till Sverige och Danmark i avvaktan på slutligt besked om hur väg- och trafikmyndigheterna i Holland och Tyskland ställer sig till vår tolkning och tillämpningen av EU-direktivet, säger Anders Gustavsson, vd för Scania Transportlaboratorium AB.

En bränslebesparing på 2 procent minskar inte bara transportnäringens kostnader, utan ger även stora miljövinster.

 

– För Transportlaboratoriets bilar, som rullar 36 000 mil om året och förbrukar i genomsnitt 2,6 liter/mil handlar det om en årlig besparing på nästan 1 900 liter och 5 ton lägre CO2-utsläpp – per bil.  En aerodynamisk förbättring av det här positiva slaget för näringens lönsamhet såväl som för miljön motsvarar resultatet av flera års motor- och chassiutveckling, säger Anders Gustavsson.

Inom EU har nyligen väckts förslag om en förändring av det gällande direktivet 97/27 EC i syfte att öppna för möjligheten att utrusta släpvagnar med en bakre luftriktare som förlänger fordonsekipaget med 30 cm. 

– Det är en lösning som inte påverkar utrymmet för nyttolast och dessutom kan eftermonteras på befintliga släpvagnar. Mot den bakgrunden hoppas jag att de europeiska släpfordonstillverkarna ser det intressant att börja utveckla en integrerad boat-tail. Det handlar om en mycket enkel teknisk lösning som snabbt skulle bidra till minskade transportkostnader och lägre miljöbelastning, säger Anders Gustavsson.

 

Fotnot:

 

Scania Transportlaboratorium AB är ett helägt dotterbolag till Scania som i yrkesmässig trafik testar och utvärderar fordonsegenskaper och prestanda. I uppdraget ingår även att utveckla och följa upp verksamhetens förare när det gäller ekonomisk och trafiksäker körning. Bolaget svarar för en mindre del av transporterna av gods till Scanias europeiska tillverknings och monteringsenheter. Flottan utgörs av 20 dragbilar och ett 70-tal påhängsvagnar.