Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Världens största etanolbussflotta växer med 85 nya bussar från Scania

Scania levererar 85 bussar med etanoldrift till Nobina, som kör för Storstockholms Lokaltrafik, SL. Etanolbussar bidrar till att uppfylla SLs beslut att från och med 2010 enbart investera i bussar som går på förnybara bränslen.

Ordern omfattar bussar för tätorts-, förorts- och regiontrafik som stationeras vid SLs depåer i Bromma, Tyresö och Södertälje. Leveranserna inleds i augusti.

Bussarna är utrustade med Scanias tredje generation femcylindriga etanoldieselmotorer på 270 hk som uppfyller utsläppskraven Euro 5 och EEV.

Scania har drygt 20 års erfarenhet av etanolbussar.Totalt har cirka 700 etanolbussar levererats, varav drygt 600 till svenska städer. Scania har under de senaste åren också levererat etanolbussar för trafik i bland annat England, Spanien, Italien, Belgien och Norge.

Stockholm har världens största flotta av etanolbussar, och så sent som under förra året levererade Scania 85 etanoldrivna ledbussar för trafik i SLs trafikområde.

SLs huvudman, Stockholms läns landsting, har målet att minst 50 procent av alla persontransporter ska ske med förnybara bränslen till 2012. Vid årsskiftet 2009-2010 var siffran närmare 30 procent.

Etanol står för omkring 90 procent av de förnybara fordonsbränslen som idag finns tillgängliga och är det mest kostnadseffektiva förnybara bränslet på marknaden när det gäller tillgänglighet, infrastruktur och tillgången till beprövad teknik. Jämfört med en konventionell dieselmotor minskar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 90 procent vid körning på etanol.