Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania Sverige AB effektiviserar verksamheten

I syfte att ytterligare effektivisera verksamheten och stärka konkurrenskraften, samordnar Scania Sverige AB ett antal administrativa arbetsuppgifter och inför samtidigt gemensamma arbetsprocesser inom hela företagsgruppen.

Vid årsskiftet byter företaget namn till Scania-Bilar Sverige AB och under våren flyttar huvudkontoret från Södertälje till nya lokaler i Lindvreten.

– Företagets nya organisationsstruktur, flytten från Södertälje och namnbytet är resultat av ett omfattande utvecklingsarbete som påbörjades under försommaren 2005. Det arbetet är fokuserat på vår kärnverksamhet – försäljning och service av lastbilar, bussar och motorer, säger Kaj Färm, vd på Scania Sverige.

– Målet är att verksamheten under namnet Scania-Bilar ska bli ännu effektivare, vilket är ett krav på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Därför centraliserar vi en rad administrativa arbetsuppgifter och inför såväl enhetliga som gemensamma arbetsprocesser och metoder vid de tre regionerna Scania-Bilar Stockholm, Scania-Bilar Syd och Scania-Bilar Väst.

Scania Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Scania CV AB, har cirka 580 medarbetare och är distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Faktureringen uppgick till drygt 4,6 miljarder kronor förra året. Totalt registrerades 2 539 Scania lastbilar, vilket motsvarar en marknadsandel på drygt 42 procent. Antalet registrerade Scaniabussar uppgick till 193, motsvarande 20 procent av marknaden. Ungefär 37 procent av Scaniabilarna och merparten av bussarna säljs till slutkunder av Scania Sverige. För resterande volym svarar 25 fristående återförsäljarbolag.

Scania-Bilar Sveriges nya lokaler ligger i Lindvreten, utmed E4 och mitt emot den egna anläggningen, Scania-Bilar Stockholm i Kungens Kurva.

För mer information, kontakta Kaj Färm, VD Scania Sverige AB, tel 08-553 864 70.