Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania förbereder sig för pole position

På kapitalmarknadsdagen 17 september (idag) presenterade Scania sina förberedelser inför nästa uppgång i marknaden. – Vi tror att nedgången har planat ut, även om aktiviteten hos våra kunder fortfarande är låg, sade Scanias VD Leif Östling.

Vid evenemanget presenterades också nya R-serien, som kommer att säkra Scanias ledande position inom fjärrtransportsegmentet.

– Vi arbetar hårt för att minska våra kostnader som en anpassning till den svaga efterfrågan, men samtidigt förbereder vi oss för nästa uppgång. Dagens lansering stärker vårt produktutbud ytterligare. I kombination med fortsatt rationalisering av Scanias produktionssystem och servicenätverk ger detta utmärkta förutsättningar för lönsam tillväxt när marknaden sedan vänder, sade Leif Östling.

– Fokuseringen på kostnader och kassaflöde lägger grunden för en effektiviserad organisation framöver. Till exempel så kommer våra erfarenheter från en fyradagars arbetsvecka i Europa att bidra till mer effektiva arbetsmetoder i framtiden. Att använda principen om ständiga förbättringar enligt vårt arbetssätt SPS resulterar i ökad produktivitet såväl på kontoren som inom försäljnings- och servicenätverket.

– Vi ökar vår produktion jämfört med andra kvartalet, men samtidigt är det tredje kvartalet säsongsmässigt svagt jämfört med andra kvartalet på grund av semestertider på många marknader, sade Jan Ytterberg, Scanias Chief Financial Officer.

På kapitalmarknadsdagen presenterade Scania också sin strategi för bussegmentet som syftar till att ytterligare öka industrialiseringen i tillverkningen av kompletta bussar genom närmare samarbete med utvalda påbyggare. Det kommer att resultera i högre produktkvalitet och möjligheter att öka tjänsteinnehållet, till exempel genom serviceavtal.

Scanias affärsenhet Engines är också väl positionerad för framtiden med motorer som uppfyller de nya utsläppsregler för terrängfordonssegmentet (OEM) som börjar gälla i både Europa och USA från 2011.

– Tack vare de nya SCR-motorerna som vi presenterade tidigare i år har vi fått ett ökat antal förfrågningar från OEM-tillverkare över hela världen som idag inte använder Scania. Vissa av dessa tillverkare har nu valt Scanias motorer till sina terrängfordon från 2011, säger Martin Lundstedt.

För ytterligare information, kontakta:

• Hans-Åke Danielsson, Press Manager, 070-346 88 11

 

• Per Hillström, Head of Investor Relations, 070-648 30 52

 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 35 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2008 uppgick faktureringen till 89 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 8,9 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com