Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania levererar 85 etanolbussar till Stockholms förorter

Scania har sålt 85 ledbussar med etanoldrift till operatören Busslink, som kör för Storstockholms Lokaltrafik, SL.

– En fortsatt satsning på etanoldrift är i linje med SL:s beslut om att enbart köpa bussar som går på förnybart bränsle från 2010, säger Leif Nyström, som är ansvarig för bussförsäljningen på Scania Sverige AB.

Beställningen från Busslink är Scania Sveriges största enskilda bussaffär på den svenska marknaden sedan 2004. För Scanias bussförsäljning i Sverige har året börjat mycket starkt, och hittills har ett 100-tal bussar registrerats.

– Bakom framgångarna ligger att vi kan erbjuda ett komplett bussprogram med motorer för såväl diesel som förnybara bränslen. Att de nu beställda bussarna utrustas med den tredje generationens Scania etanolmotorer visar att vi satsat rätt, säger Leif Nyström.

Stockholm har redan idag världens största flotta av etanolbussar för innerstadstrafik. De 85 etanolbussarna till Busslink ska gå i trafik på linjer som försörjs från depåer i Stockholms norra och södra förorter. 40 av bussarna är av tätortsutförande, medan de övriga är anpassade för regionaltrafik. Leveranserna inleds i höst och ska vara avslutade under våren 2010.

Scania har drygt 20 års erfarenhet av etanolbussar i praktisk drift. Totalt har 600 etanolbussar levererats, varav cirka 500 till svenska städer. Internationellt ökar nu intresset för etanoldrift. Scania har under de senaste åren levererat etanolbussar för trafik i bland annat England, Spanien, Italien, Belgien och Norge.

Etanol står för omkring 90 procent av de förnybara fordonsbränslen som idag finns tillgängliga och är det mest kostnadseffektiva förnybara bränslet på marknaden när det gäller tillgänglighet, infrastruktur och tillgången till beprövad teknik.

Jämfört med en konventionell dieselmotor minskar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 90 procent vid körning på etanol.

Stiftelsen Clinton Climate Initiative, CCI (www.clintonfoundation.org) förordar Scanias etanolbussar som en av de bästa tillgängliga lösningarna för att minska koldioxidutsläppen från storstadstrafik. Kollektivtrafiken i Stockholm betraktas i detta avseende som en förebild för övriga 40 storstäder som samarbetar inom ramen för CCI.

Koldioxid från förnybara bränslen är en del av det naturliga kretsloppet och bidrar inte till att öka CO2-utsläppen i atmosfären. Det råder stor efterfrågan på etanol som fordonsbränsle, och produktionen ökar snabbt över hela världen. Etanol hanteras på samma sätt som andra flytande fordonsbränslen, vilket innebär att existerande infrastruktur för distribution kan användas.

För ytterligare information kontakta:

• Leif Nyström, chef för Scania Sveriges bussförsäljning, tel 070 566 21 52

 

• Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 070 346 88 11

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 35 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2008 uppgick faktureringen till 89 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 8,9 miljarder kronor.