Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Med gasdrift klarar Scanias lastbilar utsläppskraven

I Spaniens hektiska huvudstad Madrid tävlar transportleverantörerna om att klara de allt strängare utsläpps- och dieselbegränsningarna på bästa sätt. För transportföretaget Transgesa ger en LNG-driven Scania G 340 en glimt av framtidens möjligheter inom stadsdistribution.

Med över 4,4, miljoner fordon på vägarna och bilköer som ibland kan kännas oändliga, är transportinfrastrukturen i Madridregionen både spretig och otillräcklig. Luftföroreningarna är massiva, med utsläpp av partikulärt material och kväveoxider, som många gånger överstiger de rekommenderade nivåerna med råge. Och om man dessutom väger in att de regionala myndigheterna vill fasa ut dieseltransporterna till år 2025 förstår man att de lokala distributionsföretagen står inför enorma utmaningar.

LNG-lastbilar tillåtna i områden med restriktioner

Det är i den här miljön som transportföretaget Transgesa varje dag levererar varor i hela regionen, inklusive stadens centrum. Företaget kör en Scanialastbil som drivs av flytande naturgas (LNG) och som är tillåten i områden där traditionella lastbilar ofta inte får komma in.

– Det finns helt klart stora utmaningar med att leverera till storstäder och då i synnerhet stadskärnor på grund av de ständigt ökande restriktionerna, säger Transgesas driftchef Erwin Alberts. – Det blir alltmer komplext för varje år då åtkomstbegränsningarna ökar och kraven på fordon och bränsletyper blir allt tuffare. Det påverkar definitivt vår verksamhet.

Madrid-19

Stadsdistribution på trånga, smala gator

Transgesa, vars fordonspark består av både fjärrtransportbilar och distributionslastbilar, är en Madridbaserad franchisetagare i det landsomfattande Palibexnätverket, som samlar lokala transportföretag under ett och samma varumärke i samordnade godsleveranser över hela Iberiska halvön. Transgesa erbjuder också transporttjänster under sitt eget varumärke.

Föraren Carlos ”Chilaba” Fernández arbetsdag börjar vanligtvis på Palibexlagret i södra Madrid, där han lastar dagens leveranser till Madrids centrum. 

– På morgnarna handlar det om avhämtning och leveranser och på eftermiddagarna insamling, säger han. – Det är viktigt att försöka undvika rusningstrafiken på morgonen och mitt på dagen för att inte bli stående. De smala gatorna är en utmaning, och det kan vara svårt att överhuvudtaget komma fram till vissa kunder. 

– Men det är inte det värsta. Det värsta är att lasta av genom trottoar- eller källarluckor. Och Madrid är fullt av cyklar, skateboards och såklart motorcyklar och mopeder, som är de värsta eftersom de ibland kör sicksack genom trafiken på ett livsfarligt sätt.

Madrids dieselförbud betyder fler fordon som drivs av alternativa bränslen

Trafikrestriktioner, olyckor och bilköer är vardag för Transgesas trafikplanerare. – Det krävs en hel del fantasi och improvisation från våra planerare och trafikavdelningar eftersom det finns en del regler och restriktioner som vi måste följa i vissa områden, förklarar Alberts. – Ur driftsynpunkt resulterar detta förstås i vissa problem.

Transgesa tror att branschen kommer att genomgå fundamentala förändringar under de närmaste åren innan Madrids dieselförbud träder i kraft. – Det blir några spännande år eftersom både vi och våra konkurrenter nu måste anpassa oss till de nya, tuffare lagstiftningen. Vi måste investera i andra typer av fordon och lära våra medarbetare att arbeta enligt de nya reglerna.

Alberts är dessutom övertygad om att det kommande dieselförbudet leder till nya verksamhetsmodeller, i synnerhet för ”sista kilometern”-leveranser, som väntas öka allteftersom e-handeln fortsätter växa. – Det kommer att leda till utökade samarbeten mellan de olika transportörerna för att minska antalet fordon i stadskärnan.

Madrid-12

Scania hjälper transgesa att bemöta kundernas krav

Även om kunderna tidigare har varit skeptiska till att godta de ökade omkostnaderna för miljötransporter håller attityderna på att förändras, säger Alberts. – I dag möter vi allt fler kunder som kräver att transportleverantörerna kan bevisa att de investerat i miljöfordon. Större firmor betraktar detta som ett mervärde.

I denna övergång till en ny modell för distribution i städerna är Scania en värdefull partner för Transgesa. – Scanias teknik ger oss vissa fördelar i vårt sätt att serva kunderna. Och nu när vi måste göra stora investeringar blir ökad effektivitet och funktionssäkerhet ännu viktigare.