Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Anläggningsprocessen

Ett smidigt flöde

Skräddarsydda för varje fas

Stora anläggnings- och infrastrukturprojekt är ofta komplicerade. För att uppnå verklig lönsamhet krävs smidiga och väl fungerande logistikkedjor.

Scania har gjort noggranna analyser av branschen för att definiera de utmaningar som transportföretag och leverantörer möter i de olika faserna i ett anläggningsprojekt.

Därefter kan Scania erbjuda sina kunder bästa tänkbara skräddarsydda lösningar. Scanias uppfattning är att alla företag inom branschen har en viktig roll i att skapa ett smidigt flöde i anläggningsprocessen.

Byggbild_for_korr_20170509

1. GRÄVNING OCH RIVNING

Först behöver platsen förberedas för byggprojektet. Tippbilar fraktar bort material som grävts ut och transporterar in nytt material. Dragbilar med flaksläp används ofta för att transportera maskiner till och från byggarbetsplatsen. Man hittar också maskiner som dumprar, grävmaskiner, hjullastare, stenkrossar och generatorer och alla kan de utrustas med Scaniamotorer som är byggda med hjälp av ett modulsystem bestående av ett begränsat antal väl beprövade komponenter. Detta ger snabb och pålitlig tillgång till reservdelar och service. Vid större projekt är det ofta nödvändigt att anlägga temporära vägar och annan stödinfrastruktur.

2. GRUSTAG

I stenbrott och grustag produceras material som kan användas på byggarbetsplatsen. Här ingår sand, grus, krossad sten, slagg och återvunnen krossad betong. Här spelar tippbilar en viktig roll, liksom ledade dumprar, hjullastare, generatorer och stenkrossar, och alla kan de utrustas med Scaniamotorer.

3. BETONGVERK

Ett betongverk servar byggarbetsplatsen med material för byggprocessen. Bland råmaterialen finns sand, vatten, material från det närbelägna grustaget, flygaska, pottaska samt cement eller bitumen. Här visar tippbilar och betongroterbilar sitt värde i värdekedjan och transporterar material både till betongverket och till byggarbetsplatserna.

4. DEPONI

Stora infrastrukturprojekt skapar ofta stora volymer överskottsmaterial, till exempel sten, sand och krossad betong. Detta material återvinns ofta tillbaka in i flödet för andra byggprojekt, exempelvis till ett grustag (se 2). På deponin behövs flera olika typer av fordon. Tippbilar fraktar materialet från byggarbetsplatsen och bulldozers med Scaniamotorer kan användas för att återställa landskapet.

5. FUNDAMENT OCH KONSTRUKTION

Det är här saker och ting börjar ta form. Tippbilar kommer med det önskade materialet, tunga transportbilar tar in tunga maskiner och byggmaterial, lastväxlare och kroklyftar samlar upp avfallsmaterialet på platsen, mobilkranar med Scaniamotorer förflyttar byggelement, betongroterarbilar kommer med betong till platsen som sedan pumpas till önskad plats av betongpumpar samt kompressorer och generatorer med Scaniamotorer tillhandahåller elektricitet. I den här intensiva miljön är det bara de byggföretag som klarar av att skapa ett smidigt logistikflöde som uppnår lönsamhet.

6. UPPKOPPLING TILL VERKSTADEN

Medan lastbilarna kör runt i logistikflödet överförs precisa fordonsdata till transportföretagen via Scania Fleet Management. Dessa data används till fordonsspårning, planering och optimering av underhåll, uppföljning av förarnas prestationer i förhållande till uppsatta mål samt andra tjänster i relation till fordon och förare. Service- och reservdelsleveranser hanteras via Scanias starka servicenätverk som består av cirka 1 700 servicepunkter i hela världen, på landsvägen av Scania Assistance eller en av Scanias fältverkstäder. Dessutom kan Scanias verkstadstjänster skräddarsys till att även omfatta underhåll och reparationer av påbyggnader och släp.