Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Sök stöd för miljöfordon

Underlätta övergången till hållbara transporter

Inom ramen för olika stödprogram finns det flera miljarder kronor i bidrag för investeringar som ska minska miljöpåverkan. Det handlar bland annat om subventioner vid köp av lastbilar med cirka 50 procent av merkostnaden.

Drive LBG, Klimatklivet och Klimatpremie är tre stödprogram men med lite olika inriktningar, dels vad gäller typ av förnybart drivmedel, hur ansökningarna går till, det finansiella upplägget och krav på uppföljning.

Målet är att det ska vara enkelt att genomföra omställningen till hållbara transporter.
För att underlätta processen för åkerierna bistår Scanias säljorganisation med hanteringen för alla tre programmen. Även IVL - Svenska Miljöinstitutet hjälper till med processen vid köp av Scaniafordon. De har ett team som hjälper åkerierna att söka stöd och även handläggningen efteråt.


För mer information och hjälp med din ansökan:

Investeringsbidrag

Drive LBG

Ställ om till flytande biogas med Drive LBG, ett samarbetsprojekt för flytande biogas som drivs av branschorganisationen Energigas Sverige, med stöd av Energimyndigheten. Scania Finans har beviljats stöd från Drive LBG och kan erbjuda ett leasingavtal för att köra lastbil på flytande biogas.

Klimatklivet

En av regeringens viktigaste klimatsatsningar är Klimatklivet, ett stödprogram för klimatinvesteringar som administreras av Naturvårdsverket. I ansökan tittar man på lönsamhetskalkyler, beräkningar av koldioxidbesparingar samt beskrivningar av själva investeringen.

Klimatpremie

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Den sökande kan få upp till 20 procent av miljöfordonets inköpspris i stöd. Företag, kommuner och regioner kan söka statligt stöd. Även finansiell leasing av fordon kan räknas.

Reportage om miljöstöd

- Investeringsstöd gör det enklare för oss att skapa en modern och fossilfri flotta, säger Perra Johansson, VD för Åkes Fjärr och Lokaltransporter i Karlstad. Ta del av artikeln i tidningen MIL.

SCANIA OM HÅLLBARA TRANSPORTER

Klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering har alla en direkt koppling till transporter. Scania backar inte för sådana utmaningar. Vi driver utvecklingen av ett mer hållbart transportsystem och vill skapa en värld av mobilitet som är bättre för ekonomin, samhället och miljön. Vi utvecklar framtidens lösningar – tillsammans med dig.

Läs mer om hållbara transporter