Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Digitala fördelar

Smidigare service med uppkopplade fordon

Smartare fordon ger smartare service. I Scanias serviceverkstad i Sollentuna norr om Stockholm utnyttjas alla digitala fördelar för att förenkla och förbättra för åkarna. Med fjärravläsning av driftdata anpassas servicen till hur fordonet verkligen används, något som gynnar bilarna och minskar deras ståtid.

Det är fredag morgon och Roger Granns betongbil rullar in i Scanias verkstad i Häggvik i Sollentuna, nån mil norr om Stockholm. Det har gått tre månader sedan senaste oljebytet.

Nu är det dags igen.

− Betongbilarna har mycket stillarbete, så det blir ju inte så många mil. Men det är dags att byta motorolja och bränslefilter, säger Roger Grann.

− Något annat? undrar Per Bohlin, Scanias servicesäljare i Häggvik.

I handen har han en utskrift med åtgärder − ett resultat av den fjärravläsning som på förhand gjorts av betongbilens driftdata.

När tillsynsmekanikern Abdo Eid tar över vet han redan att det är dags för en uppdatering av styrenhetens mjukvara och att inga felkoder indikerar andra åtgärder. Allt är förberett när han kliver ner i smörjgropen för att kolla att det inte finns torrsprickor i bälgarna eller annat som inte går att läsa av digitalt.

Scanialastbilar tillverkade 2012 och senare lämnar löpande analys av fordonens driftdata – som bromsslitage, kraftuttag och motortimmar – vilket gör det möjligt att med stor noggrannhet avgöra när underhåll av olika slag behöver utföras.

− I och med att vi kan läsa av bilens faktiska status kan det vara annat än bara antalet kilometer som avgör när det är dags för service. Det gör att bilarna varken servas för ofta eller för sällan, säger Per Bohlin.

Beroende på vägförhållanden och användande slits bilen både mer eller mindre och på olika sätt. Många start och stopp eller tunga lass på skogsvägar ger självklart andra servicebehov än långa mil i lätt och jämn landsvägsfart. För avtalskunder strävar Per Bohlin därför efter att lämna den gamla modellen där det är upp till åkaren att hålla reda på serviceintervallen och om det är dags för en small-, medium- eller large-storlek på servicepaketet.

− När jag ser att det är dags för en fordonsservice gör jag en fjärravläsning där bilen själv skickar en serviceindikation och tar sedan kontakt med kunden och föreslår de åtgärder vi anser behövs.

I Scanias nya generation lastbil, som lanserades i september 2016, har de digitala verktygen blivit ännu vassare. Mer fordonsspecifik information ger flexiblare service, skräddarsydd för respektive fordon.

− Ju mer detaljerade diagnoser desto bättre kan vi ta hand om fordonen. Ståtiderna minskar och kunderna kan göra sitt jobb och fortsatt rulla fram på vägarna, säger Per Bohlin.

Roger Granns åkeri har ytterligare åtta betongbilar.

− Detta är arbetsfordon som jobbar i tuffa miljöer. För att minska risken att bilarna blir stående servar jag dem fyra gånger om året. Ett mer flexibelt underhåll kan ytterligare minska risken för överraskningar, speciellt för våra bilar som har högt kraftuttag på få kilometer, säger han.