Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scanias hybridlastbilar ger tystare körning

Köpenhamns stad har satt upp ett ambitiöst mål om att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad år 2025. Det är därför som den danska livsmedelsbutikskedjan Netto använder Scania P-seriens biodieseldrivna hybridlastbilar.

Den här unika Scanialösningen, som ger både lägre koldioxidutsläpp och sänkta bullernivåer, gör Netto till ett av få företag som kan göra leveranser i Köpenhamns stad på nätterna, då detta normalt sett är förbjudet.

Lars Petersen, VD för Nettos transportör KP Logistik, tror att elhybridlastbilar som körs på biodiesel kan vara en bro till ett framtida fossilbränslefritt Köpenhamn som drivs av helelektriska fordon.

– När fler och fler transportföretag investerar i den här tekniken blir den också billigare och mer lättillgänglig.

Lars Petersen

VD, KP Logistik

leveranser tidiga morgnar och sena kvällar

KP Logistik transporterar kylda varor och torrvaror till butikerna i snabbköpskedjan Netto i Danmark och Tyskland. Med den här elhybriden från Scanias P-serie kan de leverera fräscha produkter sent på kvällen och tidigt på morgonen, när de flesta av stadens invånare ligger och sover. 

Tidigare kunde leveranser endast ske efter klockan sju på morgonen på grund av trafik- och bullerbegränsningar i Köpenhamns stadskärna. Nu när man kan börja leverera tidigare på morgonen går allt mycket snabbare, eftersom Scanias hybridlastbilar kan lossa lasten innan rusningstrafiken sätter i gång. Leveranser nattetid bidrar dessutom till att minska stressen hos förarna eftersom de slipper pressade körscheman i tät trafik.

HVO sänker koldioxidutsläppen på ett effektivt sätt

Det kanske viktigaste av allt är att elhybriden från Scanias P-serie gör att Netto kan sköta sina leveranser nästan bullerfritt utan att störa stadens invånare.

– Vi ville prova den nya tekniken för att lära oss mer och se vilka kostnaderna blir jämfört med traditionella distributionsfordon. Vi vet att investeringskostnaderna är ganska höga just nu, eftersom det ännu inte finns så många sådana här lastbilar. Driftkostnaderna är också högre eftersom biobränsle, HVO, fortfarande är ganska dyrt. Men för att uppnå en koldioxidreduktion på mellan 85 och 87 procent var det nödvändigt att välja HVO som bränsle. Jag är övertygad om att det är det optimala bränslet för detta syfte, förklarar Petersen.

Även om lastbilen är dyrare hoppas Lars Petersson kunna tjäna in den extra kostnaden på att öka antalet leveranser och sänka bränsleförbrukningen, eftersom transporterna nu i högre grad kan utföras på nätter och tidiga morgnar då trafiken inte är lika intensiv.

– Självklart har både vi och vår kund Netto allt att vinna på lägre utsläppsnivåer, säger han. – Vi gör verkligen något bra genom att testa den nya tekniken.

 

Copenhagen-5

Hybridlösning ger längre körsträcka också

– Nu har vi provat den här hybridlastbilen från Scania i ett år, och vi har konstaterat att den utlovade koldioxidsänkningen är möjlig att uppnå. Dessutom blir körsträckan längre än för andra dieseldrivna lastbilar i fordonsparken. Vi kan köra fler kilometer per liter. Hittills har erfarenheterna varit mycket positiva. Och förarna är mycket nöjda.

Petersen tror att stadstransporter i slutänden kommer att bli helt elektriska även om denna övergång kommer att ske gradvis. – Vi har fortfarande långt kvar till helelektriska lastbilar. Räckvidden är inte tillräckligt bra ännu, även om att jag tror att det säkert är på gång. Det första steget är hybridfordon, som vår Scania, och naturgas. – Och när fler och fler transportföretag investerar i den här tekniken blir den också billigare.