Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scanias sidodetektorsystem

Så fungerar Scanias nya sidodetektorsystem

Med det nya sidodetektorsystemet kan chauffören enklare undvika olyckor i trafiken. Både förare, bilister, cyklister och fotgängare är de stora vinnarna när Scanias lastbilar får extra ögon i form av radarsensorer och kameror.

Risksituationen är välbekant för många lastbilsförare: Du ska svänga höger i en hårt trafikerad korsning och gatan är full av bilar, fotgängare och cyklister. Du kollar sidobackspeglarna, slår på blinkersen och påbörjar svängen. Plötsligt ljuder ett larm i hytten och en röd lampa blinkar: något rör sig i din döda vinkel! Du bromsar till och får syn på en stressad cyklist som är sen till hämtningen av barnen på förskolan. Pust! Räddad av Scanias inbyggda säkerhetsfunktion, sidodetektorn.

– Det här är det senaste avancerade förarstödsystemet i Scanias lastbilar. Vi bedömer att det kraftigt minskar risken för denna vanliga typ av olycka som ofta får allvarliga konsekvenser, säger Joar Turesson, produktmarknadschef för Scania Sverige.

Med sidodetektorsystemet finns två funktioner, dels att detektera fordon i angränsande filer på båda sidor
och dels att varna föraren för cyklister och fotgängare höger om lastbilen. Utmaningen med oskyddade trafikanter är
störst i stadsområden. Mindre hytter (L, P och G) ökar förstås möjligheterna för föraren att se trafikanterna. Samtidigt, menar Joar Turesson, är även större fjärrlastbilar en vanlig syn vid utkanten av städerna.

– Dessutom är uppdelningen med fjärr och distributionskörningar inte jättetydlig i Sverige. En bil går ofta längre sträckor på natten och distribution på dagarna, säger Joar Turesson.

Innan sommaren fick branschpressen möjlighet att provköra Scanias nya säkerhetssystem på AstaZeros testbana en mil utanför Borås. Med den största hytten, S-hytten.

Så funkar det: När den cyklande testdockan befinner sig vid den bakre delen av fordonet, hela ekipaget inräknat, kommer en diskret nivå 1-varning med lampan som sitter innanför höger A-stolpen som börjar lysa gult. När testdockan närmar sig främre delen samtidigt som föraren använder höger blinkers hörs en signal.

– Skulle vi ha påbörjat en sväng mot den cyklande dockan hade det blivit rött sken och starkare ljud.

Sidodetektor_Scania

Jesper Carlsson, ansvarig för utvecklingen av det nya förarassistanssystemet på Scania, demonstrerade systemet för journalisterna denna dag. Han provocerade även fram en nivå 3-varning.
– Denna situation är kritisk i verkligheten, men med hjälp av ljud och skenet så blir jag varse om faran och kan själv styra bort för att undvika en kollision, säger han och fortsätter.
– Det är en hjälpfunktion, men ersätter inte chaufförens kunskaper och sinnen.
Utöver funktionen som varnar för objekt i den döda vinkeln på höger sida i lägre farter varnar systemet även för fordon i högre farter på båda sidorna.
Det avancerade systemet använder radar och kamera för att identifiera omgivningen. Det är en stor mängd data som ska samlas in och en viktig del i utvecklingsarbetet är att systemet vet när och hur det ska reagera för att hjälpa föraren på bästa sätt. Att systemet bryr sig om ”rätt saker” för vad som händer i
de angränsande filerna.

– Vi har lagt ner mycket tid för att för att minimera antalet falska varningar. Systemet funkar bra, och vi slutar inte att förbättra det, säger han.

Andra aktiva säkerhetssystem finns redan, som exempelvis hjälper föraren att häva en sladd och nödbromsning, som blev lagkrav 2012 respektive 2016. Liknande hjälpmedel för föraren, som Scanias nya Sidodetektorsystem, kommer att spela en allt viktigare roll för att förhindra olyckor i framtiden. År 2024 förväntas dessa skyddande varningsfunktioner bli lagkrav på nya fordon i Europa.

_TH11712

Funktion 1 – VRUCW

VRUCW som står för Vulnerable Road User Collision Warning. Radarn på passagerarsidan hjälper chauffören att varna för oskyddade trafikanter och mindre fordon i den döda vinkeln.

Nivå 1-varning i form av gult sken i höger A-stolpe: Riskzon är eller är snart på väg att bli ockuperad.
Nivå 2-varning i form av gult sken i höger A-stolpe och signal: Högriskzon ockuperad av exempelvis en cyklist och blinkers används åt samma håll.
Nivå 3-varning i form av rött sken i höger A-stolpe och högre ljud: Högriskzon ockuperad av exempelvis cyklist och risk för kollision. VRUCW är aktivt i låga hastigheter upp till 36 km/timmen. Ger nivå 1-varning från stillastående och nivå 2 och 3-varning från 2 km/timmen.

Funktion 1 - VRUCW

Funktion 2 – BSW

Blind Spot Warning (BSW); Med hjälp radar på båda sidorna av lastbilen och kamera i fronten, som bland annat läser av fillinjerna, får chauffören stöd för att upptäcka fordon som kör i angränsande filer.
Nivå 1-varning
i form av gult sken i A-stolpen på den sidan där fordon närmar sig bakifrån.
Nivå 2-varning i form av gult sken i A-stolpe och signal: Högriskzon ockuperad och blinkers används åt samma håll.
Nivå 3-varning i form av rött sken i A-stolpe och högre ljud: Högriskzon ockuperad och det egna fordonet beräknas snart
inkräkta på angränsande fil. Det finns viss överlappning med VRUCW, men BSW ger enbart nivå 3-varning i litehögre hastigheter från 36 km/ timmen.

bw2

FUNKTIONER

Döda vinkeln

Med hjälp av radar och kameror hämtas relevant information för att hjälpa föraren när det finns fordon, cyklister eller gångtrafikanter nära fordonet och det finns risk för olyckor.

Gult sken

Om fordon närmar sig bakifrån, antingen på vänster och höger sida, lyser ett gult sken i A-stolpen på den sida där fordonet befinner sig. På högersidan omfattas även cyklister och gångtrafikanter av varningen. Om detta sedan sker i högriskzonen, i höjd med hytten, och där blinkers används hörs också en signal.

Rött sken

Om det, i samband med påbörjat filbyte och inskränkande på angränsande fil, finns ett annat fordon i högriskzonen vid det egna fordonet sker varningen i form av rött sken i A-stolpe och högre ljud. Motsvarande sker också på höger stolpe och gäller omfattas även cyklister och gångtrafikanter.

Se filmen