Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Marinmotorer

Oöverträffad bränsleeffektivitet

BEPRÖVAD BRÄNSLEINSPRUTNING NU ÄVEN FÖR MARINA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

De senaste tillskotten i Scanias marina motorprogram innehåller beprövad teknik för XPI-bränsleinsprutning, vilket möjliggör enastående bränsleeffektivitet. Den nya 13-litersmotorn och V8-motorn på 16 liter är också de mest kraftfulla motorerna i programmet, med effekter från 650 till 1 150 hk.

Dessa kraftfulla motorer innehåller nu vårt system för XPI-bränsleinsprutning av common-rail-typ, som sedan länge används i Scanias motorer för lastbilar och industriella användningsområden.

Förbättrad effekt

Svante Lejon är ledande teknisk rådgivare vid Scanias avdelning för forskning och utveckling, och han ansvarar bland annat för att utveckla koncept för teknisk prestanda för industri- och marinmotorer.

– XPI-systemet tillför mer bränsle i cylindrarna på kortare tid, vilket genererar mer kraft. Detta ställer dock högre krav på filtreringssystemet och på bränslets renhet, eftersom systemet är känsligare för partiklar, säger han.

Lejon säger vidare att utmaningarna tidigare innebar att Scania inte använde common rail-teknik i sina marina lösningar. – Bränslekvaliteten som krävs för marint bruk skiljer sig från den bränslekvalitet som krävs för lastbilar och industriella användningsområden. Men filtertekniken har nu nått en nivå som gör det möjligt att upprätthålla den höga prestanda och tillgänglighet som Scania kräver, säger han.

Litet avtryck

Dessa marinmotorer är baserade på företagets välbeprövade och testade motsvarigheter för lastbilar. De är de mest kraftfulla motorerna i det marina programmet och kan producera mellan 700 och 1 150 hk för användning i arbetsbåtar. Även om detta innebär ökad effekt jämfört med den förra generationen är den fysiska storleken på hela installationen densamma, vilket gör det enkelt att uppgradera en befintlig installation till den nya motorplattformen.

Scanias modulsystem i kombination med företagets motorstyrsystem (EMS) gör att samma plattform kan användas för olika användningsområden. En motorlösning kan därmed skräddarsys för helt olika driftprofiler utan att man behöver ge avkall på något.

– Det är delvis tack vare Scanias motorstyrsystem som vi kan optimera motorplattformen för så många olika användningsområden. Annars skulle vi ha behövt tillverka en motor som inte var lika bra för varje enskilt område, säger Lejon.