Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania laddhybrid

Nattliga leveranser med Scania laddhybrid sparar tid och minskar utsläppen

Scanias laddhybrid har kört tysta nattleveranser i Stockholm i ungefär ett år. Resultaten visar att leveranstiden har kapats rejält samt att utsläppen av koldioxid, kväveoxid och partiklar minskat betydligt.

Nattliga leveranser med Scania laddhybrid

Nattlig distribution i Stockholm, med Scanias hybridlastbil i tystgående eldriftläge, kapar leveranstiden och ger lägre utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar.

Stockholms kommun har ett generellt förbud mot tung lastbilstrafik från klockan 22:00 till 6:00. Med delfinansiering från EU har staden genomfört ett fältprov, i samarbete med HAVI Logistics, McDonald’s, Kungliga Tekniska Högskolan och Scania, för att kartlägga effekten av utsläppsfri distribution på lågtrafiktider.

Kommunen gav Scanias laddhybridlastbil ett undantag från förbudet, för att undersöka möjligheterna med nattlig körning. Leveranserna gick till sex McDonald’s-restauranger i innerstaden och utfördes av HAVI Logistics.

Driftdata från januari 2019 till augusti 2019 har nu utvärderats av Lots Group och jämförts med motsvarande leveranser med fyra Scania Euro 5 och Euro 6-lastbilar som referens.

Scania laddhybridlastbil

Hybridlastbilen kördes på biobränslet HVO

Under perioden har HAVI utfört tre leveranser i veckan från sitt lager 22 kilometer utanför Stockholms innerstad. Hybridlastbilen kördes på biobränslet HVO fram till stadsgränsen, där fordonets geofencing-system automatiskt ställer om till enbart eldrift. Vid en av restaurangerna kunde lastbilen laddas under lossningen.

Utvärderingen visar att den genomsnittliga tidsbesparingen med lågtrafikleveranser var 30 procent jämfört med motsvarande rutt på dagtid. Jämfört med leveranser i det snävare tidsspannet 7:00 till 12:00 var skillnaden ännu större – 38 procent. Lågtrafikkörning bidrar till minskade utsläpp med såväl hybrid- som icke-hybridfordon eftersom köandet vid lastkajer och i trafiken minskar, snitthastigheten ökar och det oftare är grönt ljus i korsningar.

Scania Elhybridlastbil nattliga leveranser

Scania laddhybrid underlättar nattliga leveranser

Referenslastbilarna drevs alla med det förnybara bränslet HVO (hydrerad vegetabilisk olja), vilket i sig minskade koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med vanlig fossildiesel. Med Scanias hybridlastbil och lågtrafikleveranser var utsläppen ytterligare 44 procent lägre, där den största bidragande faktorn var eldriften.

Resultaten för övriga utsläpp var också uppmuntrande – partikelutsläppen (PM10) minskade med 28 procent och kväveoxidutsläppen med mer än 80 procent. De stora minskningarna beror främst på kapad körtid och mindre köande, delvis på att några av referensfordonen var Euro 5-lastbilar.

Som en del av utvärderingen lämnade HAVIs förare sina synpunkter på de nattliga leveranserna:

– Det underlättar körningen eftersom det är mindre trafik, enklare att manövrera och färre andra fordon att ta hänsyn till. Det är lättare att få plats vid lastkajerna och restaurangpersonalen uppskattar att få godset på natten eftersom det är mindre stressigt då, med färre kunder.

I utvärderingen av projektet konstateras att ”lågtrafikleveranser har potential att ge betydande transporteffektiviseringar och fördelar för samhället i stort”.

Se Scanias Laddhybrid här

Möt Scania Hybrid

Läs mer om Scania Hybrid.

Läs mer här