Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

2016-12-06

Scania presenterar den första Euro 6-kompatibla, gasdrivna tvåledsbussen

Scania har presenterat världens första Euro 6-kompatibla, gasdrivna tvåledsbuss. 26-metersbussen med frontmonterad motor har en imponerande kapacitet för 250 passagerare.

– En stor buss som är utvecklad för mobilitetshöjande BRT-system. Varje buss kan ersätta 125 bilar med två passagerare i varje på trånga stadsgator. Därmed hjälper den effektiva, gasdrivna motorn till att minska energiförbrukning och föroreningar i städerna, säger Rutger Hörndahl, Product Manager BRT på Scania Buses and Coaches.

Tvåledsbussen F340 HA 8x2 har utvecklats i samarbete med den colombianska påbyggaren Busscar de Colombia. Scania har redan den största fordonsparken med gasdrivna Euro 6-bussar i staden Cartagena i Colombia. Deras kapacitet på hög höjd utan effektförlust eller minskat vridmoment har bekräftats genom oberoende tester.

Gasmotorer kan effektivt minska utsläppen av partikulärt material. Användning av biogas kan dessutom minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med vanlig diesel. Koldioxidutsläppen är också lägre för bussar med naturgas. En annan fördel med gasmotorer är avsevärt lägre bullernivåer.

Scania utgår från att den innovativa tvåledsbussen kommer att vara intressant för många städer runt om städer i världen där man aktivt arbetar för att minska föroreningar och miljöpåverkan.