Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

SCANIA GENSET

Flygplan i Argentina

Scania ger flygprojekt luft under vingarna

Två motorer från Scania arbetar just nu med att säkerställa att Argentinas största flygplanstillverkare kan fortsätta bygga delar till ett nytt transportflygplan utan att störas av ekonomiskt ogynnsamma strömavbrott.

Den argentinska flygplanstillverkaren Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) tillverkar delar till en prototyp av det som ska bli ett nytt transportflygplan för det brasilianska företaget Embraer.

Som en del i investeringsplanen för projektet använder FAdeA två generatorer, med en Scaniamotor vardera, som reservlösning i händelse av strömavbrott under produktionsprocessen.

Projektet inleddes 2011 då FAdeA undertecknade ett avtal med Embraer om att leverera sex delar av det nya transportflygplanet. Delarna omfattar bland annat en ställning för elektronisk utrustning mellan cockpiten och kabinen, noshjulsluckan, stjärtkonen och den sex meter höga lastporten.

Behålla kylan även under press

För dessa delar krävs en så kallad kompositprodukt, och denna måste förvaras under kontrollerade temperaturförhållanden på minus 20 grader Celsius. Fabriken har därför särskilda frysar som upprätthåller konstanta temperaturer. Varje temperaturstörning skulle orsaka stora skador i produktionen, och företaget bestämde sig därför för att installera ett system som skulle garantera konstant strömförsörjning.

– Att säkerställa konstant strömförsörjning för frysarna skulle säkra tillgången till råvaror och detta var avgörande för att undvika ekonomiska förluster, säger Matías Savoca, Fadeas VD.

Den bästa utrustningen

För att vara säkra på att få den utrustning som bäst säkerställer konstant strömförsörjning, tog det argentinska företaget hänsyn till flera olika faktorer.

– Produkterna måste tillgodose våra behov ur ett tekniskt perspektiv. Det var viktigt att leverantören kunde ge logistikstöd för installation och underhåll. Och självfallet ville vi också att priset skulle vara rimligt och att produkten kom från ett erkänt märke som signalerar hög kvalitet, säger Savoca.

Scaniamotorerna uppfyllde alla dessa krav.

– Vi levererar en fantastisk produkt. Vi måste ha de bästa medarbetarna och processerna och använda oss av den bästa utrustningen, säger Savoca.