Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania EU steg V

vi uppfyller kraven och överträffar förväntningarna

EN BEPRÖVAD OCH BRÄNSLEEFFEKTIV LÖSNING

Scanias EU steg V-kompatibla motorer inte bara uppfyller lagkraven i fråga om utsläppsnivåer utan minskar också bränsleförbrukningen, vilket i sin tur ger både sänkta driftkostnaderna och lägsta möjliga miljöpåverkan.

Det var på våren 2016 som Scania för första gången visade upp sin lösning för utsläppsstandarden EU steg V, i god tid innan den skulle träda i kraft 2019.

Motorprogrammet, som består av två radmotorer på 9 och 13 liter och en V8-motor på 16-liter, finns med effekter från 202 till 566 kW (275–770 hk) för industriella användningsområden och 222–528 kW (250–605 kVA) för kraftgenerering. 

Scanias EU steg V-motorer inte bara sänker bränsleförbrukningen med 5 procent för industriella användningsområden (jämfört med EU steg IV) och upp till 9 procent för kraftgenering (jämfört med EU steg IIIA). De erbjuder dessutom imponerande vridmoment och motorrespons, vilket gör detta till en mer dynamisk lösning i fråga om prestanda.

Alla strategiska steg från design och utveckling till montering har övervakats noggrant, och systemen för motorstyrning, bränsleinsprutning och utsläppskontroll har utvecklats internt. 

Den tekniska lösningen är baserad på Scanias Euro 6-lösning och använder en dieseloxidationskatalysator, en SCR-enhet (Selective Catalytic Reduction) och ett dieselpartikelfilter. Eftersom lösningen redan är väl beprövad kan du som kund vara säker på att få högsta tänkbara tillförlitlighet i kombination med traditionella Scaniaegenskaper som produktkvalitet, reservdelstillgänglighet, stort supportnätverk och driftsäker utrustning. För kunderna betyder detta högre tillgänglighet och i slutänden också större intäkter.

Nyckeln till framgång

I utvecklingen av Scanias EU steg V-lösning använde vi oss av datorsimulering och andra testmetoder för att ta fram de mest effektiva koncepten. Därefter analyserades koncepten i enlighet med fem huvudkriterier: utsläppshantering, prestanda och respons, bränsleeffektivitet, kostnad och motorlivslängd.

– Vi identifierade de värsta tänkbara scenarierna för olika användningsområden, till exempel grävmaskiner, skördemaskiner, kompressorer och frontlastare. Vi har också arbetat en hel del med värmehantering och transientrespons.

VAN DAVENPORT

LEAD CALIBRATOR

Värmehantering handlar om att hålla temperaturen på en optimal nivå i efterbehandlingssystemet, oavsett omgivning och driftförhållanden. Transientrespons däremot, handlar om hur bra och hur snabbt motorn bygger upp vridmoment.

Nyckeln till framgång har varit att integrera gasregleringen med kontrollstrategierna i den variabla turbogeometrin (VGT), som också fungerar som avgasbroms. 

Ett av företagen som har varit involverat i fälttesterna av motorns hårdvara, mjukvara och kalibrering är Doosan – en tillverkare av anläggningsmaskiner, som Scania samarbetar med sedan många år tillbaka. Doosan har exempelvis testat Scanias femcylindriga 9-litersmotor och den sexcylindringa 13-litersmotorn. 

När det gäller maskinkonstruktion och motorinstallation kan befintliga kunder räkna med en okomplicerad installation eftersom plattform och avtryck är oförändrade jämfört med EU steg IV-lösningen. För att förenkla installationsprocessen ytterligare har DOC och DPF integrerats i en gemensam behållare med flexibla fästen, och ledningarna för avgasernas in- och utlopp kan vridas 360 grader. Som vanligt erbjuder Scania support från applikationsingenjörer under design- och installationsfaserna.

PRODUKTPROGRAM

I Scanias program med EU steg V-kompatibla motorer ingår allt från fem- och sexcylindriga radmotorer på 9 och 13 liter till V8-motorer på 16 liter, med effektnivåer från 202 till 566 kW.

Efterbehandling

De viktigaste komponenterna i systemet för avgasefterbehandling är: en dieseloxidationskatalysator (DOC) som tar hand om kolvätes- och koldioxidutsläppen, ett dieselpartikelfilter (DPF) som begränsar partikelutsläppen till de lagstadgade nivåerna och en enhet för selektiv katalytisk reduktion (SCR) som tar hand om kväveoxidutsläppen – inklusive ureainsprutare och en evaporator.