Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Säkerhet för förare i städer

I Scanias applikationsbaserade förarutbildning kan stadsdistributörerna få tips om hur man hanterar stressen i städerna.

Under 2017 registrerade sig närmare 50 000 fjärrtransportförare till Scanialedda utbildningar och handledningar för att förbättra sin kompetens och bränsleprestanda. Det framgångsrika utbildningsprogrammet har nu utvidgats till andra typer av körning och går nu under namnet applikationsbaserad förarutbildning.

– Utbildning och coachning av distributionsförare skiljer sig markant från motsvarande utbildning för fjärrtransportsegmentet, där det mesta handlar om att uppnå bränslebesparingar. I tät stadstrafik, med frekventa stopp och starter, är det visserligen önskvärt att uppnå bränslebesparingar men det är inte den viktigaste delen av ekvationen. Säkerhet är det viktigaste fokusområdet, förklarar Tommy Durlind, som är kompetensutvecklingsansvarig vid Scania. 

Framsynta förare sparar bränsle

Det konstanta myllret av andra bilar, bussar, cyklister och fotgängare gör att distributionsförare aldrig kan slappna av. Förarna måste vara vaksamma eftersom de kör i en miljö med oförutsägbara cyklister och obetänksamma fotgängare som kan dyka upp från ingenstans utan en tanke på trafikreglerna.

Samtidigt har förarna pressade körscheman som de måste följa trots den ständigt närvarande risken för förseningar på grund av trafikstockningar och incidenter. Kanske är det heller inte möjligt att undvika morgnarnas rusningstrafik, särskilt inte vid livsmedelsdistribution där butikshyllorna behöver fyllas på med fräscha varor.

– Mitt råd är att alltid hålla koll i back- och sidospeglar och anta en lugn körstil trots den stressande trafikmiljön, säger Durlind. – En framsynt förare kan rulla fram mot ett rödljus och komma fram lagom tills ljuset slår om till grönt, så att han eller hon undviker att bromsa och därmed sparar bränsle.