Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scanias sopbilar optimerade för storstäder

Med fotgängare, cyklister och tunga fordon om vartannat i en tättrafikerad stad som grundlades på medeltiden, måste säkerheten ha högsta prioritet för alla. Avfallshanteringsföretaget Simply Waste använder Scanialastbilar och den senaste tekniken för att göra London till en säkrare storstad.

Omkring 70 cyklister omkommer varje år i trafikolyckor i den engelska huvudstaden. Lastbilar är inblandade i mer än hälften av dessa dödsolyckor och mer än en femtedel av alla dödsolyckor med fotgängare – trots att lastbilarna utgör endast fyra procent av motortrafiken. 

Så ser den obehagliga verkligheten ut för Simply Waste, som är en av de största enskilt ägda avfallshanteringsföretagen i Storbritannien. Varje år samlar företaget in 250 000 ton avfall för återvinning i och omkring huvudstaden. Arbetet ställer förstås stora krav på alla inblandade, från vd:n James Capel till alla förarna som måste hålla koncentrationen på topp varje sekund ute på gatorna.

18107-007

Stora fordon, smått om utrymme

– Jag anser att London är en av de besvärligaste driftmiljöerna i hela England, ja kanske i hela Europa. En av utmaningarna består i att vi kör några av de största fordonen och måste klämma oss in i utrymmen som är mycket begränsade, vilket till viss del beror på att staden grundlades på medeltiden. Staden är uppbyggd på ett sätt som gör att vi har mycket begränsat utrymme att manövrera på, förklarar James Capel.

anpassat för huvudstaden

– Vi ger säkerheten högsta prioritet i allt vi gör, och vi lägger avsevärda summor på att säkerställa att vår fordonspark är utrustad med den senaste och mest avancerade tekniken för att kunna garantera allas säkerhet, säger Capel.

– Scania har varit fantastiska på att ta fram fordon som är specialanpassade för storstadsmiljöer. Vi har ett nära samarbete med Scania för att utveckla en fordonskonfiguration som gör att det blir enklare för oss att ta oss runt på Londons gator.

Förbud mot bristfälliga lastbilar

En stor del av dödsolyckorna med lastbilar och cyklister i London inträffar när lastbilen svänger vänster över cykelvägen och föraren har dålig sikt i ett stort område runt lastbilen eller inte tittar tillräckligt noggrant i alla speglar.

– Alla våra Scaniafordon är mycket lättmanövrerade, vilket är avgörande i tättrafikerade driftmiljöer i städerna och ger stor säkerhet för vår personal. Men vi satsar också på avancerad övervakningsutrustning som radardetektering och 360-graders kamerasystem, för att säkerställa högsta möjliga säkerhet för personer inuti och utanför våra fordon, förklarar Capel.

År 2016 meddelade Londons borgmästare Mayor Sadiq Khan att tiotusentals lastbilar med dålig sikt kommer att bli förbjudna på Londons gator år 2020, i syfte att förbättra säkerheten för cyklister och fotgängare.

 

Nya Scanialastbilar förbättrar förarnas sikt

– Alla nya Scaniafordon har fått betydligt bättre sikt tack vare smalare A-stolpar och större fönster. De är också utrustade med den nya dörrutan på sidorna, säger Capel.

För företag som Simply Waste är det viktigt att införa ny teknik till svar på snabba förändringar i stadsmiljön. Capel upplever att kraven förändras från kunderna, såväl inom privata sektorn som den offentliga.

– En av de största utmaningarna för tillfället är hämtning på exakta tidpunkter (just-in-time). Fastighetspriserna fortsätter stiga så ingen har råd att förvara något – i synnerhet inte avfall. Avfallsinsamlingen schemaläggs mycket precist och vi måste kunna garantera att upphämtningen sker på avtalad tid. Vi måste se till att våra fordon är helt tillförlitliga så att vi verkligen håller tidsramarna och inte låter kunderna vänta.

 

Alternativa bränslen får en nyckelroll

Precis som i alla storstadsområden sker förändringar och utveckling snabbt i Storlondon. James Capel följer utvecklingen på nära håll och uppdaterar hela tiden sin fordonspark.

– I nuläget är det främst två faktorer som vi måste ta särskilt stor hänsyn till: Den första är det stora antalet människor som bor och arbetar i London, vilket leder till incidenter mellan cyklister, fotgängare och fordon och den andra är luftkvaliteten i staden.

Om alla arbetar för hållbarhet samt smarta och säkra transporter, på det sätt som Simply Waste och Scania gör, kan Londons gator bli både tryggare och renare.

 

– Vi ser redan nu politiska initiativ för att förbättra luftkvaliteten i tätbebyggda områden. Det kommer med största sannolikhet att påverka oss inom en nära framtid. Alternativa bränslen kommer att få en viktig roll, och eventuellt också elektrifiering av tunga transportfordon.

James Capel

VD, Simply Waste