Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Glimåkra kör hållbart på RME

Glimåkra Åkeri är inte alltid billigast, men de satsar på hög leveranssäkerhet och kvalitet. Och inte minst att logistiken är hållbar – nyligen fick de tolv nya Scaniafordon som körs på RME.

Glimåkra Åkeri, som bildades 1956, är inget stort företag, men här råder en positiv utveckling. Under 2018 landar omsättningen på närmare 85 miljoner kronor. Det kan jämföras med 58 miljoner kronor för 2017. De har gått från 45 lastbilar till över 70 under de senaste året.

– Vi fokuserar på livsmedel, det är tidsburen och hållbar logistik och lagring som gäller. Vi kommer aldrig att bredda oss utan vill istället fokusera på det vi är bra på, att passa tider, säger Christian Bilde, vd för Glimåkra Åkeri.

Han står i de nya lokalerna, delar av Findus gigantiska gamla produktionsanläggning, i Bjuv och pekar.

Christian berättar att de håller på att bygga upp nya kontor, lagerutrymme och terminalhanteringen så att verksamheten fortsatt ska kunna bedrivas smidigt och för att medarbetarna ska trivas på den nya arbetsplatsen.

Huvudkontoret har alltså flyttats från Glimåkra till Bjuv, med bilar i Bjuv, Malmö, Hässleholm, Kristianstad, Glimåkra, Ljungby, Eksjö och Vimmerby.

I dagsläget kör de insamling av mjölk från bönder i stora delar av Södra Sverige. Åkeriet har också mellantransporter och överföring av produkter mellan mejeriers produktions-anläggningar och terminaler.

Med flytten till Bjuv räknar Christian Bilde med ytterligare tillväxt under de kommande åren.

– Här pågår en gigantisk satsning som förhoppningsvis innebär att många andra företag med koppling till mat kommer att flytta in i lokalerna snart, säger han.

Glimåkras RME lastbilar

Cirkulär livsmedelsproduktion

Efter förarbete med Bjuvs kommun och Findus tecknade kommunen tidigare i år en avsiktsförklaring tillsammans med arbetsgruppen Foodhills, med Bengt Persson i spetsen med målet att skapa Europas största centrum för cirkulär livsmedelsproduktion. Här överläts också fastigheten till Foodhills.

Tillväxten beror också på att åkeriet, som tidigare hade Skånemejerier som stod för 90-95 procent av körningen , nu har utökat med två nya stora kunder, Arla Foods och Coop bageri. Samtidigt hoppas han på ytterligare aktörer.

– Men vi kommer aldrig att ha många kunder, hellre då att vi fokuserar på ett fåtal där vi hjälper dem med helheten av transporter och logistik, säger han.

Att satsa på ett segment, som livsmedel, kan te sig riskfyllt, enligt somliga. Många åkerier satsar på olika typer av transporter för att sprida riskerna och därmed trygga ekonomin. 

En risk med livsmedel är förstås vädret, ett bevis är den rekordvarma sommaren, som slår hårt mot lantbruket vilket i sin tur påverkar mjölkkonsumtionen.

– Men även om själva mjölkproduktionen skulle minska framöver så finns det idag en uppsjö av olika livsmedelsprodukter med mjölk ändå, så jag är egentligen inte orolig.

– Vi vill vara bäst på det vi gör, och det är livsmedelstransporter. Kunderna ska räkna med att vi kommer i tid, så att de kan planera sin verksamhet på bästa sätt utan att behöva bry sig jättemycket, säger Christian Bilde.

På åkeriet, som utför både distributions-trafik och fjärrtransporter, får fordonen gå både mycket och länge.

– Bilarna som hämtar mjölk från bönderna går 23 timmar om dygnet, året om. Och varje Scaniafordon på fjärrsidan kör upp till 27 000 mil per år, efter tre år byter vi ut chassit och behåller påbyggnaden, berättar han.

Som drivmedel använder han både HVO och RME. Att han valde RME var inte självklart då han haft dåliga erfarenheter med det tidigare.

– Jag pratar mycket med återförsäljaren Börjessons Lastbilar i Kristianstad och vi kom fram till att detta är en bra lösning, och det har gått fantastisk bra med RME. Driv-medlet håller bättre kvalitet nu än tidigare och motorerna är certifierade för detta så det känns bra, berättar han.

 

"Vi vill vara bäst på det vi gör, och det är livsmedelstransporter. Kunderna ska räkna med att vi kommer i tid."

Christian Bilde

VD Glimåkra Åkeri

Christian håller även en dialog med Circle K, där han tankar RME, om var placering av tankstationer ska vara för att förenkla transporterna.

Varför satsar ni på hållbar logistik?

– Hållbarhet i alla led skapar ett starkt varumärke och förtroende till våra kunder. Är vi attraktiva och innovativa så kan vi tillsammans med våra kunder utveckla och effektivisera den dagliga verksamheten i alla led, säger Christian.

Ulf Larsson är en av förarna som kör den nya Scania P 320 främst till butiker i södra Skåne.

– Jag älskar bilen, den har hög komfort. Jag gillar också att axeln längst bak är styrd, det är lätt att backa in när det är trångt, lastbilen är ändå 8,40 meter lång.

Han och övriga förare i åkeriet ser sig själva som ambassadörer för företaget de kör för, Arla, Skånemejerier eller Coop bageri.

– Det handlar om att underlätta kundernas vardag, och att ha en bra attityd när man möter butikspersonalen. Allt blir så mycket enklare då, säger han.

rme

RME som drivmedel

RME är ett av flera alternativa bränslen som ger stora miljöbesparingar. Långsiktiga spelregler är avgörande för att det ska slå igenom på bredare front, anser Martin Hansson på Ecobränsle, en av aktörerna som producerar och levererar RME.

Varför ska åkerier välja just RME?

– Vilket drivmedel man väljer beror ju bland annat på hur infrastrukturen ser ut där man kör och vilka fordon man har. RME innebär en enorm miljöbesparing, inte minst om man väljer en svenskproducerad produkt baserad på en svensk råvara. Dessutom finns det också en ekonomisk uppsida.

Vilken är den största utmaningen här?

– Kvaliteten på RME kan variera bland producenter och leverantörer. Man bör se till att bränslet håller en hög kvalitet, annars kan man lätt få erfara alla de negativa sakerna man kan höra om RME.

Hur arbetar ni med detta?

– Vi på Ecobränsle anser att mätetal som filtrerbarhet, energiinnehåll, oxidationsstabilitet och vinterkvalitet är viktiga, det är det mest avgörande parametrarna för att försäkra sig en problemfri drift.

Nu är det ekonomiskt fördelaktigt att köra på RME. Hur ser du på det faktum att skattesatserna på drivmedel ofta ändras?

– För oss som leverantör och producent av hållbara drivmedel är detta ett stort problem. Otyd-liga spelregler begränsar inte bara oss utan hela marknaden från att våga göra för stora investe-ringar. Om marknaden skulle få tydliga och långsiktiga förutsättningar skulle fler satsa på gröna drivmedel.