Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Framtidens v8

Framtidens V8 - RENARE, SMARTARE, LÄTTARE, STARKARE

Förnybara bränslen som standard, ännu mer kraft och högre lastkapacitet, avancerad förarstödsmjukvara, färre komponenter och lättare material – Scanias V8 har en spännande tid framför sig. Tre Scaniaexperter berättar mer.

1. TYNGRE LAST KRÄVER FRAMTIDENS V8-KRAFT

– Jag tror definitivt på en framtid för V8an, säger Anders Gau, chefsingenjör på Scania.

Om man blickar 10 till 20 år bakåt i tiden ser man att motorn även då hade åtta cylindrar och åtta kolvar och såg likadan ut som nu. Naturligtvis har vi förbättrat den på många punkter. På 20 år har vi gått från Euro 3 till Euro 6, ökat maxeffekten från 580 till 730 hk och förbättrat bränsleekonomin kraftigt. Men det är fortfarande en V8.

1.1 V8:ans styrka är en styrka

Anders Gau säger att V8-motorn kommer särskilt till sin rätt vid tyngre transporter.

– Den är en slitstark högprestandamaskin som ger mycket god bränsleekonomi och kan dra tungt, till exempel som timmerbil eller i gruvindustrin. Där behöver man en kraftfull V8 som drivkälla, förklarar han.

Man kunde tro att det ökade behovet av kraft skulle ha gjort motorn större och mer komplicerad med tiden, och törstigare. Men Scanias V8 har gått i motsatt riktning. Jämfört med föregångaren har den senaste upplagan, som introducerades 2017, en imponerande utveckling av bränsleeffektiviteten (i genomsnitt fem procents besparing) och ökad slitstyrka. Den är också 80 kg lättare, främst tack vare en förenklad konstruktion med färre antal delar. Avgasåterföring behövs inte längre, förutom på 730 hk-versionen, och följaktligen har de nya V8-lastbilarna högre lastkapacitet. Så, vad är nästa steg för Scanias V8?

– Med tanke på hur långt vi har kommit i utvecklingen så kommer det att bli allt svårare att ta stora kliv i framtiden, säger Anders Gau. Den femprocentiga minskningen av bränsleförbrukningen uppnåddes genom förbättringar på flera områden i motorn. Förfining av kolvgeometrin stod exempelvis för 0,5 procentenheter av besparingen, genom att möjliggöra en effektivare förbränning. Scania har en tradition av kontinuerlig förbättring och vi fortsätter att leta efter de här marginella förbättringarna.

framtidensv82

Ingenjören, hållbarhetsgurun och formgivaren: Anders Gau, Jonas Nordh och Kristofer Hansén tror alla att V8an kommer att anpassa sig till tiden och leva vidare. PHOTO: DAN BOMAN 

1.2 Uppkoppling snarare än elektrifiering

Elektrifieringen gör redan avtryck i transportbranschen och Scania har forskat kring och utvecklat eldrivna fordon i flera år, såsom laddhybridlastbilen som visades upp 2018. 

– Elektrifieringen kommer, men vi ser fortfarande en ljus framtid för V8an, säger Anders Gau. Elhybridtekniken är idealisk för stadstrafik där starterna och stoppen är många, men sämre vid tyngre transporter. Det är där som kraften i en V8 kommer till användning.

Anders Gau tror snarare att det är uppkoppling som kommer att påverka V8:ans framtid och pekar på att den redan är kompatibel med alla Scanias uppkopplade tjänster och coachningsfunktioner. Han tror på ytterligare utveckling inom intelligenta drivlinor som hjälper föraren att minimera bränsleförbrukningen.

– Tekniken hjälper dig att välja rätt växel och den vet hur vägen ser ut de kommande tre kilometrarna. Det gör att fordonet kan släppa på gasen precis innan toppen av ett krön, frirulla nerför backen och använda rörelseenergin in i nästa uppförsbacke. Med en V8 kan du dessutom använda den mest bränsleeffektiva växeln längre innan du växlar ner eftersom motorn har tillräckligt med kraft. Det är det mest energieffektiva körsättet att köra.

 

2. Scania V8 – bäst på hållbar transport

Hur ser V8-motorns framtidsutsikter ut i en tid av oro för klimatförändring (koldioxid) och luftförorening (kväveoxid) och den ökande efterfrågan på fossilfria transportlösningar som följer därav? Kanske kommer en stor dieseldriven maskin som Scanias V8 inte att ha någon plats i ett sådant framtidsscenario? Jonas Nordh, ansvarig för hållbara lösningar på Scania Trucks, är av en annan åsikt.

– Jag tror på utvecklingen av V8:an ur ett hållbarhetsperspektiv. Om elektrifieringens breda genomslag dröjer till 2030 så behöver vi något annat fram till dess, nämligen energieffektivitet. Omkring 25 procent av koldioxidminskningen behöver uppnås genom energieffektivisering.

"En V8 kan vara bäst på hållbara transporter.” 

- Jonas Nordh, ansvarig för hållbara lösningar.

18155-016

2.1 Effektivare V8 med tyngre last

Jonas Nordh förklarar att V8:ans förmåga att dra tyngre laster innebär att det krävs färre lastbilar för att transportera en given mängd gods.

Gau berättar att trenden nu går mot högre bruttovikter även utomlands. Australien, Brasilien, Finland och Indonesien tillåter alla upp till 74 ton eller mer. I Finland handlar det om stora timmerekipage, i Brasilien är lasten sockerrör och i Indonesien är det gruvlastbilar. Diskussioner om att höja viktoch längdbegränsningarna pågår i flera Europeiska länder, såsom Sverige och Spanien, eftersom man inser att tyngre och längre fordon innebär färre lastbilar på vägarna och effektivare lastning, och därmed mindre koldioxidutsläpp och luftförorening.

– Man behöver rejäl kraft för att dra sådana vikter, påpekar Anders Gau. Det är bara en V8 som klarar den uppgiften. Jonas Nordh tillägger:

– Det är därför som en V8 kan vara bäst på hållbar transport. Tittar man på vad vi gör med den nya generationen så handlar det om att öka energieffektiviteten. Vår nya V8-plattform sänker energiförbrukningen. Och oavsett om man fraktar 1 eller 76 ton ska det göras så effektivt som möjligt.

2.2 Förnybara bränslen ger nya möjligheter

Scanias VD Henrik Henriksson har sagt att det inte är förbränningsmotorn i sig som är hindret för att minska koldioxidutsläppen, utan bränslet vi väljer att tanka. Under nära 20 års tid har Scania utvecklat lastbilar som kan drivas med olika förnybara bränslen, och varje lastbil producerad sedan 2015 tillåter renare alternativ till vanlig diesel. Hela motorprogrammet kan köras på HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och en del motorer även på biodiesel-FAME.

Som chefsingenjör Anders Gau uttrycker det:

– Man kan köra dagens V8-motorer på HVO och därmed få samma kraft men med förnybar energi. Jonas Nordh tillägger:

– Det begränsade biobränsle som finns tillgängligt måste användas där det verkligen behövs. I städerna behövs det inte, där fungerar det med elektrifiering och biogas. Men där terrängen är kuperad, i gruvor eller vid högre vikter på 70 till 80 ton behövs V8-kraft. Genom att köra en V8 730 på FAME HVO hanterar vi koldioxidproblemen. Omställningen till fossilfria transporter behöver alltså inte medföra ett så kraftigt teknikskifte eller vara så begränsande som vissa befarar.

– Biobränslena kan minska utsläppen av fossil koldioxid enormt. För HVO rör det sig om närmare 90 procent, samtidigt som kväveoxidutsläppen minskar till 9-litersmotorns nivå. Koldioxid- och kväveoxidutsläppen för ett V8-ekipage på 70 ton som kör på HVO blir alltså ungefär desamma som för en 27-tons distributionsbil som kör på diesel. Det är otroligt, konstaterar Jonas Nordh och fortsätter:

–Samtliga Scanias tre grundpelare för hållbara transporter stöds av V8-motorn och den kan därmed fortsätta hjälpa oss att leda utvecklingen mot hållbara transporter de kommande 20 åren.

3. Form och känsla för framtidens Scania V8

Den nya generationen Scanialastbilar har fått välförtjänt beröm för sin design, med större hytter, ny instrumentpanel och en genomgående ”personbilskänsla”. Omdömena har varit manna för själen för Kristofer Hansén, som nyligen lämnade över posten som formgivningsansvarig till Christian Habermann. Numera är Kristofer Hansén teknisk chef med ansvar för att bevara premiumkänslan i Scanias lastbilar och han anser att Scania V8 är en premiumprodukt som har många år kvar att leva.

– Så länge V8an behåller sin speciella aura kommer vi att fortsätta förbättra den, säger han. Precis som Anders Gau tror Kristofer Hansén att förbättringarna kommer att ske i mindre steg, baserade på 50 års kontinuerlig utveckling. 3.1 Prestige, inte rymdålder Andra lastbilstillverkare visar ibland upp prototyper väcker tankar på ”rymdålder”, men sådant behöver vägens konung inte nödvändigtvis ägna sig åt.

– Med Scania V8 behöver vi inte göra sådana statements. Alla vet att den är optimerad för industriell logik, att varenda kubikcentimeter används till något nyttigt. Scanias lastbilar är redan fyllda till brädden med funktionalitet och vi har vår karaktäristiska formgivning. Vi behöver inte försöka vara hippa, eftersom vi redan sitter på en prestigeprodukt.

18198-001

– I framtiden landar vi kanske i en lösning med många väldigt olika fordon, utvecklade och avsedda för specifika arbetsuppgifter. När eldrivna personbilar först dök upp i framtidsstudier såg de ut att vara tagna ur en science fiction-film, men nu när de lanseras i verkligheten ser de ut som vanliga bilar, och designen håller högre kvalitet. Så kan också bli fallet med lastbilar.

3.2 Ett lättare men starkare fordon

En av faktorerna som kan påverka framtidsutvecklingen är användningen av material som är både lättare och starkare än stål, såsom kevlar och kolfiber. Kristofer Hansén säger att dessa material har funnits ett tag, men att den höga kostnaden har varit ett hinder. Aluminium är ett annat material som mycket väl kan komma att användas i större utsträckning i framtida konstruktioner och Scania håller, precis som många andra, ett öga på dessa och andra lösningar.

– Idag är en lastbil uppbyggd av många delar, men i framtiden kanske chassit består av färre delar, med lägre vikt.

Kristofer Hansén tillägger dock att tunga fordon måste ha en viss styrka för att tåla sin last, vilket gör höghållfast stål till det bästa alternativet under överskådlig tid.

– Ett problem som man kanske inte tänker på är att det kommer att vara rätt så svårt att integrera alla sensorer och kameror som ska sitta på en lastbil.

3.3 Smarta bildskärmar hjälper föraren

Ett område som sannolikt kommer att utvecklas är förarmiljön. Redan dagens nya generation hytter skiljer sig rejält mot föregångarna. Fönstren är större, pelarna i sidofönstren är borta till gagn för sikten och instrumentpanelen är smartare än någonsin. Alla dessa förändringar är en följd av digitaliseringen.

– Branschen är nära ett genombrott för intelligent visuell hjälp vid omkörning och Scania jobbar med ytterligare förfining av till exempel hyttpelare och trafiksensorer. Hur är det då med frågan som ingen vill ställa: när automationen gör sitt intåg, kommer det fortsatt att finnas en plats för föraren? Kristofer Hansén påpekar att det redan finns förarstödsteknik i lastbilarna, att det fortsatt behövs en förare för den typ av transportuppdrag som V8-lastbilar används till, men att föraren kommer att ha mer av en planerande och övervakande arbetsroll i framtiden. Kanske kommer förarsätet att mer och mer anta formen av en kontorsstol i takt med den ökade automationen.

– Digitaliseringen har absolut medfört många förändringar, men man kör fortfarande ett fordon med ratt, dörrar och fönster, som utför ett givet transportuppdrag, säger Kristofer Hansén. Och, tillägger han efter 18 år som ansvarig för formgivningen av Scanias lastbilar:

– Jag tror att V8-mullret kommer att fortsätta höras i de transporttillämpningar som kräver mest kraft. Anhängarna av Scanias V8 hoppas innerligt att så blir fallet, i många år framöver.

Läs mer om v8

Styrkan, känslan och det omisskännliga ljudet – allt det bidrar till att den blivit en legend. Här är historien bakom Scanias V8 – som nu firar 50 år.

Läs mer