Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Optimerat underhåll

Öka din tillgänglighet

FORDONSDATA I REALTID

Terräng- eller motorvägskörning – varje lastbil används på olika sätt och ger unika realtidsdata. Vi analyserar dessa data för att maximera fordonstillgängligheten med hjälp av fordonsdiagnostiksystemet och uppmanar ägarna att ta sina fordon till verkstaden för service i tid.

GEMENSAMT TÄNK

Uppkopplade fordon, Scaniaverkstäder, Fleet Management -system och Remote Diagnostics samverkar alla för att bygga upp en omfattande kunskap om vilka fordon som behöver servas och vilken typ av service som krävs. Detta hjälper Scanias servicerådgivare och servicetekniker att förstå hur de på bästa sätt kan maximera tillgängligheten vid varje given tidpunkt.

Se hur Scanias flexibla planer tittar på parametrar som bränsleförbrukning, olje- och motortemperaturer, körsträcka och genomsnittshastighet för att sedan upprätta ett optimalt service- och underhållsschema.

”De flesta av Scanias lastbilar är anslutna till Scania Fleet Management, vilket ger oss möjlighet att ytterligare anpassa våra tjänster så att kunderna kan tjäna mer pengar.”

Claes Åkerlund

Ansvarig för servicekoncept på Scania.

FÖRARNA HÖR HEMMA PÅ VÄGEN

När din flexibla Scaniaplan är på plats kan intervallen mellan planerade underhållstillfällen bli kortare eller längre utifrån hur varje fordon används. Oavsett vilket, ser våra flexibla planer till att produktiviteten maximeras och avbrotten i den dagliga verksamheten minskar med hjälp av optimerade serviceintervall som planeras i förväg.

DIN SCANIA, DIN PLAN

Scania Underhåll med flexibla planer skräddarsys efter dina verksamhetsbehov. Varje plan ger högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i verksamheten, oavsett användningsområde.

Skräddarsydd för din verksamhet
Fordonskunskaper
Data i realtid
Längsta möjliga underhållsintervall