Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

De välter för att förhindra olyckor

Vältning är en av de största riskerna för förare av tunga fordon. Därför utbildas 700 åkare och förare som kör för AGA i defensivt körsätt och får prova hur en vältning känns.

 

Det tunga ekipaget accelererar. Hastighetsmätaren passerar 30 kilometer i timmen när något plötsligt dyker upp ur morgondiset på den breda raksträckan. Föraren tvingas till en snabb undanmanöver.

Trots den låga hastigheten kränger fordonet kränger våldsamt och hjulen på vänster sida lyfter från vägbanan. Med ett brak lägger sig dragbil och släp på sidan. Tippningsolyckan är ett faktum med svåra ekonomiska och materiella konsekvenser som följd.

Men denna gång är det bara på låtsas. Platsen är ett gammalt militärflygfält utanför Strängnäs. Den spikraka start- och landningsbanan har för stunden omvandlats till ett övningsområde för Scanias och AGA:s utbildning i körteknik för att förhindra

vältning.

Med hjälp av två något modifierade Scaniaekipage som försetts med stödhjul på sidorna, får kursdeltagarna prova på att tänja gränserna för olika fysiska krafter för att simulera vältningsolyckor.

− Det här var riktigt nyttigt. För att få fram känslan av vältning fick jag tvinga mig själv att gå emot alla försiktighetsprinciper som jag normalt brukar köra efter, säger Tobias Attorps, tankbilsförare på Simeon Logistics i Stockholm, som kör för AGA och en av de förare som deltagit i utbildningen.

 

95 procent av alla vältolyckor beror på den mänskliga faktorn i form av bland annat okunskap, trötthet eller brist på koncentration. Allt för hög hastighet eller tvära svängar kan också bidra till vältning. När olyckan väl är ett faktum sker allting mycket snabbt. Men med ganska enkla åtgärder går det att motverka risken för tillbud. Det har Scania och AGA tagit fasta på.

− Det här är ett bra koncept, så nära verkligheten man kan komma i en övning. Säkerhetstänkandet präglar hela vår företagskultur, berättar Jörgen Kalenius, förarcoach på Scania-Bilar Sverige och en av de som ansvarar för utbildningen.

− Ute i verkligheten är marginalerna betydligt mindre än de vi jobbar med under vår utbildning. Här genomför vi övningar under kontrollerade former med anpassad skyddsutrustning, för att garantera säkerheten. Det är själva känslan av vältning vi vill förmedla på kursen. Därför lägger vi stort fokus på deltagarnas körupplevelse.

Under heldagskursen varvas teori med praktik. Från förarplatsen i utbildningsfordonen får förarna manövrera fram mellan plötsligt uppdykande hinder. Erfarna handledare guidar deltagarna genom de väl tilltagna körpassen ute på övningsbanan.

− Det kan vara svårt att mentalt kliva över gränsen, när det gäller att provocera fordonen till en vältning. Men efter genomförd kurs vill vi att deltagarna ska ha med sig känslan av hur det kan kännas om de hamnar i en sådan situation i verkligheten. Då har de också förbättrat sina möjligheter att bedöma riskfaktorn och skapat en beredskap för att hantera hastigt förändrade trafikförhållanden, säger Jörgen Kalenius.


Text och foto: Bernt Josephson