Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Hållbara transporter

Dagab, Bring och Arla jobbar hållbart med Scania

De minskar utsläppen

Tidigare i år anordnade Scania ett event i Östersund för närmare 300 medarbetare från åkerier runt om i Sverige. En viktig fråga var hållbara transporter och de möjligheter som finns idag för att minska utsläppen. Vi ställde frågan till några personer om hur de arbetar för mer sunda transporter.

Markus Lindborg, med en 13 liters gasmotor (CNG)
Markus Lindborg, med en 13 liters gasmotor (CNG)

Dagab Inköp & Logistik i Borlänge

Möt Marcus Lindborg, Fordonsansvarig på Dagab Inköp & Logistik i Borlänge. Marcus Lindborg körde Dagab-Gods redan 1998. För sex år sedan fick han en förfrågan om att bli fordonsansvarig.

Varför kör ni på drivmedlet CNG?

- På Dagab finns det en stark vilja att köra hållbart på bred front. När Borlänge kommun inledde en satsning på renhållningsfordon som kör på CNG och dessutom ordnade med tankställe, då hoppade vi på detta.

Var går fordonet?

- Scanias nya 410 CNG har en räckvidd på 40-50 mil och flera av våra nuvarande distributionsrundor är på cirka 25 mil. Turen är mellan Borlänge-Ludvika, och då handlar det om matleveranser till Willys, Hemköp, Tempo, Preem, OKQ8, och Circle K.

Är biogas ett bra drivmedel? 

- Jag personligen tror mycket på biogas, för det finns möjlighet till ganska stor tillgång på drivmedlet och när tankställe blir fler så ökar förstår potentialen. Och nu när vi kört i några månader med CNG så ser vi att det fungerar utmärkt.

Har du alltid månat om sunda transporter? 

- Ja, det handlar om att planera logistiken för att ha fulla laster. Effektiv logistik, helt enkelt. Och när det nu finns möjlighet att köra på alternativa drivmedel till rimliga kostnader så är det intressant. Dagab har även investerat i etanoldrivna fordon och hybridlastbilar.

Hur ser du på framtiden?

- Jag tror att biogas kommer att växa mycket framöver. Hybridfordonen blir allt fler i stadsmiljön, inte minst när miljözonerna kommer. Hybrider fungerar dessutom bra i regional trafik i och med möjligheten att även köra på RME. De elektrifierade vägarna, som den som testas utanför Gävle ytterligare ett tag.

Peter Larsson i Jönköping
Peter Larsson från Arla

Arla i Jönköping

Möt Peter Larsson, Driftansvarig på Arla i Jönköping. Peter Larsson har arbetat på Arla i fyra år. Innan dess körde han bland annat mellantransport åt Arla.

Varför satsar ni på en mindre motor?

- Målsättningen är att ha rätt fordon för rätt uppdrag. Motorerna blir mer effektiva, har bättre vridmoment och klarar mycket mer än man tror idag. Denna nya motor blir fantastisk. Att köra en mindre motor och dessutom med fossilfritt. RME, gynnar vi både miljön och vår ekonomi. En lättare motor gör att vi kan lasta mer varor. 

Var kommer den att gå?

- Vi får den i april och den kommer att leverera mejeriprodukter till affärer i Jönköping.

Har du alltid månat om sunda trans­por­ter?

- Ja, miljön har alltid varit viktig. Sen ser jag att medvetenheten ökar, både hos mig och i samhället, samtidigt som alternativen för hållbara transporter blir bättre. Det finns lösningar redan idag som gör skillnad.

Ni är fos­sil­fria redan nu, eller hur?

- Arla hade som målsättning att vara fossilfria 2020 men redan i fjol klarade vi målet. I dagsläget kör vi mycket på RME men också etanol.

Vad är er största utmaning?

- Vi har valt en tydlig väg, det finns inget mellanläge för oss. Nu är utmaningen för oss att följa upp så att våra bränsleleverantörer levererar drivmedel som har hög kvalitet, så vi verkligen lever upp till målen. Det är viktigt för miljön men också för att fordonen ska fungera bra.

Hur ser du på fram­ti­den?

- Jag tror på hybrider och i ett senare skede på helelektriska lösningar. Men allt kommer inte att kunna gå på el, utan här kommer RME och liknande drivmedel att vara en bra lösning, både nu och en bra bit framöver. 

Christer Condrup, med en 13 liter motor (RME)
Christer Condrup, med en 13 liter motor (RME)

Bring Frigo Åkeri AB om RME

Möt Christer Condrup, produktionschef på Bring Frigo Åkeri AB. Christer har arbetat i åkeribranschen sedan 14 års ålder. Först som allt i allo på ett åkeri, sedan har det blivit en rad olika tjänster genom åren.

Varför ska ni köra på RME?

- Det är en förnybar produkt som reducerar koldioxid-utsläppen. Vi ser också att motorer och drivmedel har utvecklats enormt. Att ta steget till mer hållbara transporter är faktiskt ganska enkelt.

Hur passar den in i er mil­jöpro­fil?

- Vi har valt att vara öppna för olika alternativ av drivmedlet. När det nu finns en begränsad mängd HVO insåg vi att vi måste jobba bredare med bränsleportföljen. De senaste 38 Scaniafordon som vi köpt är förberedda för RME, något som vi kommer att fokusera en del på nu.

Varför satsar ni på sunda trans­por­ter?

- Det är en del av vår affärsmodell. Vi är i en bransch som är en del av miljöproblemet, och vi vill vara en del av lösningen. Därför är vi öppna för innovativa tester. Dessutom har vi också förväntningar från våra beställare att ta miljöansvar.

Vad är största ut­ma­ning­en med detta?

- Priset är ofta högre när det gäller fordon och drivmedel med miljöprofil. Men det ger också konkurrensfördelar med en fossilfri flotta, för vissa transportbehållare kräver det.

Har du alltid månat om hållbara trans­por­ter?

- Ja. Det gäller allt ifrån att optimera transportflöden, arbeta med körbeteenden och att fordon samt drivmedel är hållbara.

Vad ser du i fram­ti­den?

- Alternativa drivmedel och infrastruktur hänger ihop, och antalet tankställen avgör ofta för vad man satsar på. Här måste det också finnas bra tillgång till råvarorna.