Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Crewcab tar brandmän till eldhärjade skogar

Sommaren 2018 var en tid då många brandbilar sattes på prov. Det ovanligt varma vädret i stora delar av Europa ledde till långvarig torka i skog och mark och i juli härjade ett 50-tal skogsbränder runtom i Sverige.

Vid denna tid bedömdes fyra bränder som särskilt svåra, kanske omöjliga att släcka under rådande väderförhållanden. Skogsbränderna i framförallt Dalarna krävde stora insatser från brandkårer runt om i landet. Scanias brandbilar spelade en viktig roll i att  få släckningsarbetet att fungera.

Hjälp från hela landet
Markus Erlandsson är insatsledare/yttre befäl vid Södertörns brandförsvarsförbund i Södertälje. En station vars flotta till större del består av Scaniabilar. Han blev kallad att bistå vid flera bränder, däribland en i Älvdalen i norra Dalarna.

– Vi behöver alltid ha beredskap på vår egen station men hjälper gärna till på andra platser när vi har möjlighet. 

Varje kommun har sin brandkår men om behovet finns bistår de över kommungränserna. Nu var både Älvdalens och Moras resurser slut.  Denna sommar krävde en insats utöver det vanliga.

Som insatsledare håller Markus Erlandsson sig på en ledningscentral bakom de främsta enheterna tillsammans med kollegor i samma roll. Tillsammans leder de brandmännen ute i skogen genom att besluta om åtgärder beroende på bland annat vindriktning. Rollen är beroende på hur branden utvecklar sig:

– Ibland är behovet av analytiker stort, ibland behövs en logistiker.

Olika uppgifter vid olika bränder
Brandbilarnas uppgift skiljer sig åt beroende på brandens omfattning. Den lilla markbranden, kanske orsakad av en fimp och 10*10 meter i omfattning släcks direkt från brandbilen. Vid en större skogsbrand som kan ha storleken av en fotbollsplan upp till flera tusen hektar har brandbilarna en annan roll.

– Vi åker dit i brandbilen, men oftast behöver vi ställa den åt sidan. 

Skogsbränder av den storleken kräver terrängfordon som fyrhjulingar och bandvagnar. Brandbilarna fungerar som transportfordon för att snabbt får brandmän på plats. Tankbilarna går också i skytteltrafik.

– Vattnet behöver vi ofta pumpa från sjöar och andra vattendrag. Där det finns farbara vägar är tankbilarna ett bra alternativ. 

Vid en eventuell skogsbrand i Stockholmsområdet är förutsättningar andra. Där går det att jobba utifrån ett utbyggt vägnät på ett helt annat sätt än i glesbygden.

Räcker inte långt
Den skogsbrand som härjade i Älvdalen var tre mil i omkrets. Många gånger behöver brandmännen dra flera kilometer slang genom skogen. Till brandbilens utrustning hör ett par hundra meter slang. Resten finns i speciella skogsbrandssläp, som tillhör varje brandstation. 

– För de stora bränder jag arbetat på räcker det inte långt. 

Då använder man istället utrustning från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som finns i containrar utplacerade runt om i landet. Det är också nödvändigt att kombinera med vattenbombande flygplan för att få bränderna under kontroll.

Drönare till brandbilen
Att få en överblick på ett sådant stort område är tidsödande och ibland omöjligt om man inte har tillgång till helikopter. Markus Erlandsson säger att drömmen vore att ha en drönare på varje brandbil, för att snabbt kunna skicka upp och få en uppfattning av brandens omfattning.

Markus Erlandsson menar att det är vid mindre bränder som vanliga brandbilar kommer till sin rätt. 

– Då nyttjar vi dess fulla kapacitet.