Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

HITTA TALANGER

Locka, utveckla och behålla personal

Vikten av att locka rätt kompetens

Vår tids globaliserade värld ökar pressen på stora företag att locka till sig, utveckla och behålla kompetent personal. Kent Conradson, Executive Vice President Human Resources, menar att även om Scania har en utmärkt kunskapsbas måste företaget göra mer för att uppnå 2020 års mål.

Hur ska Scania hantera den växande konkurrensen om talangerna?

Våra anställda är den enskilt viktigaste faktorn för att nå framgång. Vi kan inte uppnå företagsmålen utan hjälp från vår hängivna och kompetenta personalstyrka. Vårt mål är att bli branschledande inom hållbara transporter. För att uppnå detta mål måste vi säkra den kompetens som krävs för att behålla denna position. Vi måste bygga vidare på den breda och omfattande expertis som redan finns och sedan kanalisera dessa kunskaper till nya roller och befattningar.

Vilka är de största utmaningarna när det gäller att bygga upp och upprätthålla en organisation med skickliga medarbetare?

Ett starkt ledarskap som är både konsekvent och långsiktigt hållbart ska ge Scanias 42 000 medarbetare över hela världen de ramar som behövs för att vi ska uppnå våra mål. Som ett globalt företag med verksamhet i över 100 länder har vi redan en personalstyrka som präglas av mångfald. Utmaningen består i att dra nytta av denna mångfald och skapa team som består av människor med olika bakgrund, olika erfarenheter och olika kunskaper.

Hur väl utnyttjar vi all den kunskap och erfarenhet som finns samlad i våra globala organisation?

Varje år utnyttjar cirka 2 500 medarbetare möjligheten att byta jobb inom företaget. Det är ett fantastiskt exempel på hur Scania faktiskt drar nytta av den expertis som finns inom de olika divisionerna i världen. Det är dock viktigt att organisationen fortsätter utvecklas och på det sättet banar väg för en storskalig och ständigt pågående rörlighet inom företaget. Detta ger medarbetarna möjlighet att utvecklas och ta på sig nya roller.