Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

”Kul att tävla med sig själv”

Christian Gell på Elfströms Trädgårdsanläggningar är en flitig användare av Scanias förarstöd och tycker det är både roligt och smart att följa sin egen körning.

En välskött trädgård är en stor källa till glädje. Men den genererar också en hel del trädgårdsavfall som behöver forslas bort. Då kommer Christian Gell till undsättning med sin nya P 410 tipp- och kranbil. 

– Jag började här på företaget 1985 och kom snart fram till att våra uppdrag är transportkrävande. Så jag startade åkeri inom trädgårdsverksamheten och köpte en begagnad anläggningsbil. Därefter har jag bytt bil vart femte år, säger Christian Gell, vd för Elfströms Trädgårdsanläggningar. 

Elfströms sköter och underhåller trädgårdar och grönytor i Stockholmsområdet: ogräsbekämpning och gräsklippning, beskärning av träd och buskar, trädfällning, men arbetar även med mindre nyanläggningar och erbjuder snöröjning och halkbekämpning på vintern och sandsopning på våren. 

– Den första bilen var av annat märke, men den var jag inte nöjd med, så jag bytte till Scania. I december 2016 köpte jag vår senaste bil, som används till trädgårdsrelaterade transporter. Vi jobbar för trädvårdsföretag och hjälper bland annat till att ta ned träd med kranen.

"Det är kul att tävla med sig själv."

Christian Gell

Elfströms Trädgårdsanläggningar

Eftersom företaget bland annat har avtal med Stockholms stad som har strikta miljökrav finns alltid ett miljötänk i botten, både inför varje nytt bilinköp och i vardagen när det gäller hur bilen körs. Sedan i februari 2017 tankar Christan Gell P410:an med HVO.

– Den går riktigt bra på det, jag märker ingen effektförlust alls. 

För att köra så bränslesnålt och miljövänligt som möjligt använder Christian Gell Scania Förarstöd, något han började med redan med sin förra Scania. Förarstödet visar hur bromsning, acceleration och växling påverkar bränsleförbrukning och trafiksäkerhet. 

– Jag slipar på min körning och följer noggrant Scania Förarstöd där jag ser hur utrullning, tomgång och bränsleförbrukning utvecklas. Jag konstaterar att jag kör ganska bra, jag snittar en utrullning på mer än 25 procent, vilket är bra. Det är kul att tävla med sig själv.

Christan Gell är mycket nöjd med sin nya Scania. Dels för dess köregenskaper och goda arbetsmiljö, men också för att han upplever att den är betydligt mer bränsleeffektiv än hans tidigare lastbilar. 

– Det märks att Scania har utvecklat Opticruise-lådan. Den lägger växeln i neutral för frirullning i utförslöpor, och tillsammans med den intelligenta farthållaren som känner av topografin på ett annat sätt än tidigare gör det att den här bilen drar cirka tre deciliter mindre per mil jämfört med min tidigare Scania från 2012.