Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Jobba på Scania globalt

Jobba globalt - marknadsför Scanias varumärke

Scanias kommunikation ska stödja verksamheten genom att sprida kunskap om företaget och vårt kunderbjudande.

Kommunikationsspecialister arbetar med att marknadsföra Scanias varumärke och kärnvärden på lokal nivå. Detta gör de bland annat genom att samordna kommunikationsarbetet, sköta relationerna med press och media, samordna aktiviteter på olika mässor och organisera evenemang som presskonferenser och förartävlingar.

Målet är att låta fler få höra hur Scania bidrar till att driva utvecklingen och kundernas lönsamhet genom hållbara lösningar och att sprida kunskap om våra produkter, tjänster och värderingar.

Mer om att jobba på Scania

Läs mer om att jobba på Scania globalt och i Sverige, samt om våra kärnvärden, produkter och tjänster.