Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Jobba med IT

Arbetsområde

Jobba med IT på Scania

Informationsteknik ingår som en del i Scanias kärnverksamhet, produkter och lösningar. Den kompetens som krävs omfattar allt från systemutveckling till underhåll och support.

När du arbetar med IT arbetar du nära kunden, oavsett om uppdraget är inriktat på intern verksamhet eller externa kunder. I dag är vi beroende av tekniken för alla delar av vår verksamhet, och support och underhåll är avgörande.

Ur utvecklingssynpunkt måste vi hela tiden ligga i framkant. Tekniken är avsedd att optimera totallösningen och skapa fördelar för våra kunder. IT-kompetensen är värdefull för både försäljning och tjänster och hjälper oss att se till att Scanias lösningar verkligen tillgodoser kundernas behov.

Om du är kreativ och engagerad i jobbet ger vi dig möjlighet att bygga upp ett stort nätverk, utveckla dina färdigheter och bidra till framtida IT-lösningar. Det är en arbetsmiljö som befinner sig i konstant utveckling och som kräver både kompetens och flexibilitet.