Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania om mångfald - lika för alla

Scania om mångfald

För Scanias fortsatta framgångar är det viktigt att se till att det finns mångfald samt en bra jämvikt mellan medarbetarnas kön, ålder, bakgrund och erfarenhet.

Mångfald stärker Scania

14049-022

Mångfald, inkludering och respekt för balansen mellan arbete och privatliv är nyckelvärden för Scania och en integrerad del av medarbetarnas vardag. 

– Det bästa med att arbeta på Scania är att företaget verkligen respekterar balansen mellan arbete och privatliv, säger Bei Qiu, projektledare på Scania IT. – Innan jag gick på föräldraledighet med mitt andra barn fick jag till exempel möjlighet att utarbeta en utvecklingsplan tillsammans med min chef. Jag satte upp ett mål och sedan talade vi om hur vi ska kunna nå dit, tillsammans. Så när jag kom tillbaka från föräldraledigheten blev jag projektledare, säger Bei Qiu.

”Vi letar efter lagspelare och kompetens” - Bei qiu, scania.

Anställda med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter ökar företagets kunskapsbas, förbättrar förmågan att bemöta kundens behov och stärker företagets ställning på marknaden.

– När vi sätter samman grupper letar vi efter lagspelare och hög kompetens, säger William Baker, teamledare inom chassitillverkningen. – Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har och var man kommer ifrån. Så länge du är en lagspelare och har rätt kompetens så är du rätt person för Scania.