Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania Sverige som kontrollorgan

Scania Sverige har ett separat ledningssystem som rör våra egenägda verkstäders kontrollverksamhet. Detta system tredjepartscertifieras av SWEDAC och administreras av Scania Sverige AB.

I denna verksamhet kan det ur processerna komma fram eller hanteras sekretessbelagd information som bara berör eller får kommuniceras till ägaren av fordonet. Denna information lämnas inte ut eller på annat sätt kommuniceras  till andra än registrerad ägare på fordonet i fråga, undantag är i de fall myndigheter genom domstolsbeslut, överenskommelse med kunden eller liknande kan komma att kräva ut information från Scania Sverige AB. I dessa fall meddelas även kunden, om detta enligt lag inte förbjuds.