Sverige

Minimera miljöpåverkan

Scania arbetar för att minimera våra produkters miljöpåverkan, både under tillverkning och användning. Detta gör vi genom att tänka på miljöeffekterna i våra lastbilars, bussars och motorers hela livscykel.