Sverige

Kontakta Scania

Du får gärna kontakta oss om du har frågor om våra produkter, tjänster och andra aktiviteter inom Scanias verksamhet i Sverige.

Sverige

Scanias huvudkontor

Box 900, 127 29 Stockholm

+46 10 706 60 00

Maila oss!

Klicka här