Sverige

OM SCANIA

SCANIA I KORTHET

Scania är ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder. Vi erbjuder också finansiella tjänster på många marknader, med produktionsenheter i Europa, Sydamerika och Asien.

45 000 ANSTÄLLDA

Med 18 400 medarbetare inom försäljning och service i sammanlagt 100 länder är Scania strategiskt placerat för kundernas verksamheter världen över. Huvudkontoret ligger i Södertälje.

Scania Sverige som kontrollorgan

GLOBALA TJÄNSTER

Scanias centrala inköpsavdelning finns i Södertälje, men kontor finns också i Latinamerika, Indien, Ryssland och Kina. Reservdelslager finns i Opglabbeek i Belgien, Singapore och Vinhedo i Brasilien.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Våra kärnvärden definierar vår företagskultur. De är tätt sammanlänkade, talar om hur vi ska handla och skapar mervärde för våra intressenter. Vi har ett gemensamt sätt att tänka och arbeta, och alla på Scania bidrar genom att stärka och kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

KUNDEN FÖRST

När vi förstår våra kunders verksamheter kan vi ta fram lösningar som hjälper dem att öka sin lönsamhet. Att skapa drifteffektivitet, öka lönsamheten och bidra till en hållbar utveckling är själva hjärtat i värdekedjan – från forskning och utveckling, inköp och produktion till leverans och finansiering av fordon, motorer och tjänster.

RESPEKT FÖR INDIVIDEN

Individen står i centrum för allt vi gör. Vi tar vara på den enskilda individens kunskaper, erfarenheter och ambitioner för att hela tiden kunna förbättra vårt sätt att arbeta. Nya idéer som föds i det dagliga arbetet leder till ökad kvalitet, effektivet och tillfredsställelse i arbetet.

KVALITET

Högkvalitativa lösningar är avgörande för att våra kunder ska kunna bedriva en lönsam verksamhet. När vi känner till våra kunders behov och villkor resulterar det i produkter och tjänster som exakt uppfyller kundernas krav. Varje avvikelse betraktar vi som en möjlighet till förbättring och vi tar vara på varje tillfälle att eliminera slöseri och ineffektivitet.

SKRÄDDAR- SYDDA LÖSNINGAR

Scanias unika modulära produktsystem, som utvecklats under årtionden, är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Det går hand i hand med vår syn på flexibilitet och utgör själva kärnan i vår affärsmodell.

Läs mer