Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

OM SCANIA

SCANIA I KORTHET

Scania är ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder. Vi erbjuder också finansiella tjänster på många marknader, med produktionsenheter i Europa, Sydamerika och Asien.

GLOBALA TJÄNSTER

Scanias centrala inköpsavdelning finns i Södertälje, men kontor finns också i Latinamerika, Indien, Ryssland och Kina. Reservdelslager finns i Opglabbeek i Belgien, Singapore och Vinhedo i Brasilien.

49 000 ANSTÄLLDA

Med 18 400 medarbetare inom försäljning och service i sammanlagt 100 länder är Scania strategiskt placerat för kundernas verksamheter världen över. Huvudkontoret ligger i Södertälje.

Scania Sverige som kontrollorgan

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Våra framgångar bygger på Scanias kärnvärden – kunden först, respekt för individen, eliminering av slöseri, beslutsamhet, laganda och integritet. Kärnvärdena återspeglar vår resa mot en mer hållbar framtid och en roll i ekosystemet samt befäster vår ställning i Traton Group. Dessa värderingar kommer även fortsättningsvis att prägla vårt sätt att bedriva en verksamhet som ska göra oss marknadsledande inom hållbara transporter.

Kunden först Vi når framgång först när våra kunder når framgång. Genom att förstå kundernas verksamhet kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som gör kunderna till vinnare i ett hållbart transportsystem. Våra kunders driftförhållanden och effektivitet står i centrum för vår värdekedja. Från Fo&U, inköp och produktion till försäljning, leveranser och finansiering av fordon, motorer och tjänster.

Respekt för individen Individen står i centrum för allt vi gör. Vi tar vara på den enskilda individens kunskaper, erfarenheter och ambitioner för att hela tiden kunna förbättra vårt sätt att arbeta. Nya idéer som föds i det dagliga arbetet leder till ökad kvalitet, effektivet och tillfredsställelse i arbetet.

Eliminering av slöseri I hela organisationen har vi ett starkt fokus på kontinuerlig förbättring och säkerställer därmed hög kvalitet i allt vi gör. Avvikelser från fastställda mål och standarder hjälper oss att identifiera och eliminera slöseri. I allt vi gör strävar vi efter att optimera flödena och resurseffektiviteten och samtidigt minimera vår miljöpåverkan.

Beslutsamhet Vi är med dig hela vägen och är motiverade att arbeta vidare mot nästa nivå. Vi bemöter utmaningar med innovativa lösningar och lär oss av våra erfarenheter. Genom att vara medvetna om detaljerna och ändå se till helheten, skapar vi mervärde för både oss och våra kunder.

Laganda För att bli nummer ett i branschen arbetar vi tillsammans och över gränserna mot ett gemensamt mål. Vi betraktar skillnader och mångfald som möjligheter, och vi utmanar varandra att bli ännu bättre. Gemensamma mål ger kollektiv styrka och grupptillhörighet.

Integritet Vi vet att vi har ett socialt ansvar och därför jobbar vi alltid för att göra saker och ting på rätt sätt. Vi agerar i linje med vår kultur, våra kärnvärden och våra principer. Vi följer alla rättsliga normer och regler om efterlevnad. Vi bygger tillitsfulla relationer med kunder, affärspartner och samhället som helhet, och trovärdighet är en av våra viktigaste resurser. Vi håller alltid våra löften och tar ansvar för det vi gör.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Scanias unika modulära produktsystem, som utvecklats under årtionden, är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Det går hand i hand med vår syn på flexibilitet och utgör själva kärnan i vår affärsmodell.

Läs mer