Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Premiär!

Elbussar i Östersund

Elbussar i Östersund

Från och med mitten av mars kommer tre helelektriska Scaniabussar att köra på linje 6 genom Östersund. Elbussarna i är en del av kommunens satsning på fossilfria transporter.

Sverige har väldigt bra förutsättningar för eldrift med god tillgång till billig och grön el. Infrastruktur och teknik byggs ut och testas vidare. De nya elbussladdstationerna kompletterar stadens tidigare satsning som gjorts på laddinfrastruktur för elbilar. Målet för Östersunds kommun är att ha fossilfria transporter år 2030.

Scania har i dag det bredaste utbudet av bussar för alternativa bränslen som omfattar biogas/naturgas, RME, HVO, etanol, hybriddrift och el. Hållbara transporter är en av företagets viktigaste områden, vilket syns i investeringar i ny teknik och forskningsinsatser. Bussarna som nu går i Östersund är de första helelektriska bussarna från Scania som sätts i drift i kommersiell trafik. 

– Genom utvecklingen av elbussar stärker vi Scanias fokusering på hållbarhet och kompletterar det breda utbudet av bussmodeller för innerstadstrafik, säger Krister Thulin, bussansvarig, Scania Sverige.

– Med dessa kalla vintrar och relativt varma somrar är Östersund en mycket bra plats för att testa de helelektriska bussarna i skarp trafik. Till hösten kommer ytterligare tre elbussar, säger Krister Thulin.

Testerna inför uppstarten har gått bra. En anledning, menar han, är det modulsystem som Scania har och som innebär att dom flesta delarna används på många andra fordon. Bussarna som Nettbuss kör i Östersund är av modellen Citywide LF 4x2.

– Det är väldigt få delar som ersätts från en standard Citywide-buss så det är en beprövad bussmodell, säger han.

I Östersund sker laddningen via en pantograf-lösning där man laddar via taket, något som normalt sett används för tåg.

– När bussen kommer till laddstationen så räcker det att busschauffören drar i handbromsen, att bussen står vid rätt plats och att det blir kontakt mellan anslutningen på busstaket och pantografen för att laddningen ska ske. Hela laddprocessen tar inte mer än 6-7 minuter, säger han.

Projektet genomförs i samverkan mellan Scania och Östersunds kommun, Krokoms kommun, Nettbuss, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen, Jämtkraft, ABB och Berners Tunga Fordon AB.

 

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Eng, Scania Sverige AB, direktör bussar, Scania Sverige AB

Tel: +46 10 70 66 080, e-post: henrik.eng@scania.com

 

Hans Strömberg, Scania Sverige AB, kommunikation

Tel: 070 088 35 52, e-post: hans.stromberg@scania.com