Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania deltar i världens första gränsöverskridande lastbilskonvojer

 

Idag den 29 mars startade tre extra långa lastbilar från Scanias fabrik i Södertälje för att köra i tät konvoj till Rotterdam. Initiativet kommer från EU:s ordförandeland Nederländerna för att påskynda utvecklingen med lastbilskonvojer som har en stor potential att öka säkerheten samt minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från varje transport.

Initiativet, där Scania deltar som en av flera intressenter, kallas the European Truck Platooning Challenge och pågår för Scania mellan den 29 mars och den 6 april 2016. Det är det första mellanstatliga initiativet i sitt slag i världen.

 

EU:s ordförandeland Nederländerna står som initiativtagare och projektet stöds även av ACEA, den europeiska bilindustrins branschorganisation. Syftet är att påskynda utvecklingen med korridorer för konvojkörning i Europa, att öka det internationella samarbetet och att bädda för kommande EU-lagstiftning.

 

– European Truck Platooning Challenge är en mycket god möjlighet för oss öka medvetenheten i Sverige och Europa om de stora fördelarna med fordonskonvojer för att åstadkomma säkrare och mer effektiva transporter och för att förbättra flytet i trafiken, säger Jonas Hofstedt, chef för Scanias drivlineutveckling. Vi hoppas också öka förståelsen för att det krävs gemensamma standarder för olika stödsystem och för att det krävs gemensam europeisk lagstiftning som möjliggör konvojkörning i större skala.

 

Scania har gått i spetsen för nya koncept inom konvojkörning med lastbilskombinationer som kör med korta avstånd i led, så kallad platooning. Första fordonet i konvojen är ”ledaren” som de andra följer efter och anpassar sig efter.

 

Under de gångna åren har Scania i sina egna transporter tillämpat konvojkörning som visat att det är möjligt att uppnå en bränslebesparing på upp till 10 procent i verklig trafik genom minskat luftmotstånd.

 

Många lastbilar är redan idag utrustade med radar- och kamerabaserade säkerhetssystem som gör det möjligt att hålla kort avstånd till framförvarande fordon. Med ökad kommunikation mellan fordonen i en konvoj kan de hålla ett tätt men säkert avstånd till varandra – med ett avstånd ned till tio meter. För att möjligöra detta används avancerad teknologi där fordonen är uppkopplade mot varandra och där avancerad mjukvara reglerar avstånden mellan fordonen och samtidigt bromsa när det är nödvändigt.

 

I ett bredare perspektiv möjliggör kommunikation mellan fordon och infrastruktur system för konvojkörning och för att planera och skapa konvojer efter rutt och tidsschema. På så sätt kan lastbilar optimalt ansluta till och lämna konvojer.

 

Förarna i konvojen är hela tiden ansvariga för fordonets stödsystem och kan vid vilken tidpunkt som helst lämna konvojen eller öka avstånden, till exempel för att underlätta för andra trafikanter på motorvägen.

 

Mellan Södertälje och Malmö kommer de tre Scaniaekipagen att köras med en extra trailer så att totallängden blir 32 meter.

 

– Längre fordonskombinationer är något vi testar på vissa vägsträckor redan i dag och som vi kan visa goda resultat med, säger Jonas Hofstedt. Med en extra trailer ökar mängden gods för varje transport, något som innebär att vi kan sänka kostnaderna per fraktat ton och kilometer med 40 procent samtidigt som CO2-utsläppen minskar med drygt en fjärdedel.

 

Samtidigt fortsätter Scania att satsa stora forskningsresurser för att öka takten i införandet av uppkopplade tunga fordon och tillhörande infrastruktur. Nyligen, på Mobile World Congress i Barcelona, tillkännagav Scania och Ericsson ett nytt gemensamt forskningssamarbete på området.

 

För mer information om konvojkörning med uppkopplade fordon, se Scanias film på Youtube: youtu.be/z9OpHw-wlmg

 

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62, e-post hans-ake.danielsson@scania.com