Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania levererar gasbussar till Norge

 

Scania har levererat 36 gasbussar till persontransportföretaget Nobina i Norge. Det är Scanias första leverans av gasbussar till Norge.

Norge är den senaste marknaden till vilken Scania levererar gasbussar. Scania har under den senaste tiden levererat gasbussar till kollektivtrafikföretag i Colombia och Indonesien. De nya Scania OmniExpress 3.20 LE Euro 6-bussarna ersätter äldre bussar som trafikerar området runt Ski sydöst om Oslo. Bussarna kan tankas med naturgas (CNG, compressed natural gas) och biogas som båda bidrar till lägre utsläpp av koldioxid och lägre bullernivåer.

 

Nobina är Nordens största busstrafikföretag. Företaget har 7 000 anställda och en flotta på 4 000 bussar i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

För mer information kontakta:

Hans-Åke Danielsson, Press Manager, Scania tel.+46 8 553 856 62