Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania har nått 100 000 uppkopplade lastbilar

I december levererade Scania lastbil nummer 100 000 med aktiverad uppkoppling som innebär att såväl ägaren som Scanias verkstäder får fortlöpande uppdateringar om hur ekipaget presterar.

Funktionen ingår som standard på flertalet marknader i Europa och på ett antal större marknader i Asien och Afrika. Det 100 000:e fordonet sedan starten 2011 levererades till schweiziska Emil Eggers AG, ett åkeri som sedan länge drar full nytta av tjänsterna.

− Nu skjuter utvecklingen fart på allvar, säger en nöjd Mattias Lundholm, ansvarig för Scania Connected Services and Solutions. Tjänsterna har funnits på marknaden ett par år och vi har uppnått den kritiska massa som krävs för att få hävstång på utvecklingen. Idag väljer 95 procent av de kunder som får erbjudandet att aktivera uppkopplingen, vårt mål att nå 100 procent är definitivt inom räckhåll.

 

Samtliga Scania-kunder på de aktuella marknaderna har möjlighet att koppla upp sina fordon mot åkeriet och mot Scanias verkstäder via ett baspaket som är kostnadsfritt. De tjänster som används i särklass mest är Remote Diagnostics och Driver Coaching. Genom att Scania-verkstaden, via ett initiativ från kunden, kan gå in och avläsa lastbilens status i en för tillgängligheten och driftsekonomin rad viktiga parametrar, kan åkarens nyttjandegrad och ekonomi förbättras.

 

- Även Driver Coaching är ett viktigt verktyg för att med hållbarhet som ett grundfundament både förbättra kundernas resultat och samtidigt öka trafiksäkerheten, betonar Mattias Lundholm. Genom att aktivt coacha förarna och följa upp förbrukning och hur de hanterar fordonet i det dagliga arbetet kan en rad vinster göras, vinster som märks både på kundernas sista rad och i form av minskat resursutnyttjande.    

 

Förutom baspaketet, erbjuder Scania en rad olika tjänster som helt eller delvis drar nytta av uppkopplingen. Positionsangivelse med täta uppdateringar som visas i åkeriets datorer är ett exempel, fullt automatiserad färdskrivarhantering en annan.

 

- Vi har mycket goda erfarenheter av de möjligheter som Scania erbjuder via uppkopplingen, säger Michael Egger, Emil Egger AG. De utgör ett värdefullt komplement till de övriga stödsystem vårt åkeri har och bidrar aktivt till att vi kan öka tillgängligheten och sänka driftskostnaderna. Uppkopplade fordon är mer effektiva fordon, eftersom vi har verksamheter över hela Schweiz och dessutom kör mycket fjärrtrafik vore det idag otänkbart för oss att inte dra nytta av de här möjligheterna.