Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

DAGENS MARKEDSSITUASJON

– Halvledere og veien videre

26. OKTOBER 2021

Da Korona-pandemien traff verden for fullt i 2020, ble det som i alle bransjer problemer for produsentene av mikroprosessorer å opprettholde sin normale produksjon. Samtidig var det en rekke andre faktorer som førte til situasjonen vi ser i dag.

Det å lage mikroprosessorer er en meget komplisert prosess som er avhengig av spesialtilpassede fasiliteter og et høyt kunnskapsnivå innenfor mikroelektronikk. Dette fører til at det er få aktører som står for en høy andel av produksjonen, og dermed er det en meget sårbar bransje.

Vi har under denne perioden fått se hvordan industri i verden er global. Hvordan mange komponenter sammen utgjør et sluttprodukt. Vi har tatt det for gitt at alle våre underleverandører vil kunne levere det vi trenger til enhver tid. Nå har hele verden mangel på en elektronisk komponent kalt «halvleder», sier Frode Netland, administrerende direktør i Norsk Scania AS. I dagens biler er elektronikk en stor del av produksjonen, og det som gjør at bilen virker som den skal. I en Scania lastebil er det rundt 30 elektroniske komponenter, som styrer alt fra å skifte radiokanal, til skifting av gir.

 

Problemet har flere årsaker, hvorav korona-pandemien nok er den viktigste. Bilindustrien stengte som kjent ned i stor grad våren 2020, med påfølgende kansellerte og uteblivende bestillinger hos underleverandører, også av halvledere. Da vår industri like etterpå kom i full sving igjen, var det mangel på disse komponentene og bilindustrien sto ikke nødvendigvis først i køen. Andre avtagere, som telefon- og PC-produsenter. var faktisk viktigere kunder enn oss, og mange av disse hadde opplevd vekst i den samme perioden, da «alle» måtte på hjemmekontor og fikk behov for mer elektronisk utstyr, sier Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening. Les mer i Fokus Inside.

Hva er egentlig halvledere?

Halvledere en gruppe stoffer som leder elektrisitet dårligere enn metall. Denne egenskapen gjør at disse stoffene brukes i mikroelektronikk, og er en viktig bestanddel i dioder og transistorer. De vanligste halvledermaterialene som brukes i denne sammenhengen er grunnstoffene silisium og germanium.

 

Mikroelektronikk er den delen av elektronikken som behandler utvikling, produksjon, og anvendelse av elektroniske kretser. Tusenvis av transistorer og andre elektriske komponenter av mikroskopisk størrelse er koblet sammen på en liten brikke av halvledermateriale.

En perfekt storm

Da Korona-pandemien traff verden for fullt i 2020, ble det som i alle bransjer problemer for produsentene av mikroprosessorer å opprettholde sin normale produksjon. Samtidig var det en rekke andre faktorer som førte til situasjonen vi ser i dag. Det å lage mikroprosessorer er en meget komplisert prosess som er avhengig av spesialtilpassede fasiliteter og et høyt kunnskapsnivå innenfor mikroelektronikk. Dette fører til at det er få aktører som står for en høy andel av produksjonen, og dermed er det en meget sårbar bransje.

Lastebiler bak i køen

Da Korona-pandemien krevde at ansatte med mulighet til å jobbe hjemmefra skulle benytte seg av det, gikk salget av elektroniske artikler som smarttelefoner og bærbare PCer kraftig opp. Elektronikkprodusentene som leverer til bilindustrien ble nødt til å prioritere varer med størst etterspørsel.

COVID-19

Koronapandemien gikk hardt utover både fabrikkenes produksjon av

mikroprosessorer og logistikken mellom landegrensene. 70% av alle

microprosessorer produseres i Asia.

Kork i Suezkanalen

I mars 2021 gikk et av verdens største lasteskip, MV Ever Given, på grunn i Suezkanalen. Skipet havnet i en vinkel som gjorde at det la seg på tvers av kanalen. Med sine 20.000 kontainere ble det liggende en uke, og stanset all trafikk gjennom kanalen. Daglig er det rundt 50 skip i kanalen som har med seg 10% av all internasjonal frakt.

Tørke i Taiwan

TSMC er en av verdens største produsenter av mikroprosessorer. De holder til i Taiwan, som i mai 2021 ble rammet av landets verste tørke på 50 år. Fabrikken trenger rundt åtte millioner liter vann om dagen for å produsere som normalt.

Snøstorm i Texas

I februar 2021, ble delstaten Texas i USA rammet av uvanlig kaldt vær. Dette førte til at strømnettet kollapset. I Austin måtte flere fabrikker som produserer mikroprosessorer, blant annet til bilindustrien, stenges under krisen.

Brann i Japan

I mars 2021 brøt det ut brann i Renesas’ mikrochipfabrikk i Hitachinaka, nørdøst for Tokyo. Renesas er en av de største leverandørene av mikroprosessorer til bilindustrien. Brannen befant seg i en del av fabrikken som er kritisk for produksjonen i hele fabrikken, noe som stanset all produksjon i en måned.

Hva skjer videre?

   

I Scania jobber vi på spreng med å løse de logistiske utfordringene, slik at vi kan levere alle bestilte kjøretøy. Vi strekker oss langt for at dine transportoppdrag skal gå som planlagt. I tråd med Scanias bærekraftfokus ser vi nå på hvordan bruken av enkeltressurser kan optimeres, samt hvordan våre leverandørkjeder kan styrkes. Det vil gjøre oss mindre sårbare for denne type hendelser i fremtiden.

 

Vi forventer at mangelen på halvledere vil vare et stykke ut i 2022, før markedet igjen vil være i balanse. Heldigvis – i hvert fall enn så lenge – får vi bra med biler til Norge, noe registreringstallene viser, avslutter Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening.

Les hele bladet her

Siste nyheter og oppdateringer